Vi gleder oss til mer lokal honning! – DNB Næringseiendom
Your search results

Vi gleder oss til mer lokal honning!

31/05/2021
Biene på Vestby

Lokal og kortreist mat er i vinden som aldri før og annerledesåret 2020 gjorde oss mer oppmerksom på hvordan vi kan utnytte ressursene rundt oss på en langt bedre måte. Vestby Storsenter skal derfor på nytt produsere lokal og smaksrik honning og samtidig rette fokus på bienes fantastiske verden og deres viktige rolle i naturen, sier en entusiastisk senterleder for Vestby Storsenter, Christin W. Johansen

Høsten 2020 fikk Vestby Storsenter levert mange glass med vår egen honning, produsert av produktive bier på taket av senteret. «Blomster-honning fra taket av Vestby Storsenter» ble resultatet av satsningen og samarbeidet med VestBI og birøkter Dag Floeng. Tre bikuber med hver sine dronninger ble utplassert på taket av Vestby Storsenter våren 2020 og flittige bier jobbet iherdig på blomster rundt senteret og i nærområdet for øvrig. Senterkontoret ble innlemmet i en verden vi fort skjønte vi kunne for lite om og fasinasjonen for bienes verden økte i takt med bienes iver. Ikledd birøkter-drakter og gode instruksjoner fra birøkteren Dag, besøkte vi bienes hjem flere ganger og så på nært hold hvordan deres samfunn fungerte. I mange ukentlige innlegg på Facebook, beskrev vi opplevelsene og delte mange av birøkterens fortellinger.

«Vårt bidrag er kanskje på mikronivå, men likevel er vårt bidrag både med på å øke fokus på bienes viktige rolle og sørger samtidig for en økt grad av lokal pollinering. Så er samtidig honningen vi endte opp med fantastisk god, både som den er og i matlaging», sier senterleder Christin.
Flere av de ferdige glassene med honning endte opp som premie i konkurranser og har også blitt delt ut til flere i nærmiljøet. Responsen på den aller første honningen fra taket på senteret var enorm og mange har spurt oss om vi skal gjøre det samme i 2021. biene Vestby honning

Ja, bikubene er rett rundt hjørnet og birøkter Dag fra VestBI plasserer snart ut bikubene i vårt
nærmiljø. Vi øker antallet bikuber og skal nå ha totalt 4 kuber. På grunn av byggingen som starter på den gamle gartneritomta og vibrasjonene som oppstår i grunnen, har birøkteren et ønske om å skåne biene ved å flytte bikubene til et mer egnet sted. Dermed får Billy Bee, Dronning Zonja, Queen Bee og det nye tilskuddet på dronningstammen; Lady Bee, trygge omgivelser til å lede sine opp mot 80.000 honningsankere.