Vestland Fylkeskommune har flyttet til Sandslihaugen 30 – DNB Næringseiendom
Your search results

Vestland Fylkeskommune har flyttet til Sandslihaugen 30

07/01/2020
S Oversiktsbilde

Fra januar 2020 har ca. 660 ansatte i Vestland Fylkeskommune fått sin nye arbeidsplass på Sandslihaugen 30. Da er nærmere 37.000 av ca 40.000 kvm av eiendommen utleid (inklusiv ISB-bygget). Eiendommen er fra 1984, bygget av Equinor. DNB Scandinavian Property Fund kjøpte eiendommen i 2011, og Equinor var leietaker inntil de flyttet ut i 2016.

Det ble en symbolsk overlevering av nøkkel på det nye kontoret til Rådmann Rune Haugsdal fra Administrerende Direktør Gro K. Boge i DNB Næringseiendom. Deltagere fra prosjektet var også til stede. Rådmannen påpekte at det er en svært god løsning for fylkeskommunen. «Her gjennomfører vi det som det bør gjøres mer av, nemlig å bygge i gode kvaliteter, som lar seg gjenbruke. Eiendommen er overtatt av Fylkeskommunen uten store investeringer. Vi er meget godt fornøyde med kvaliteten på eiendommen, og ser frem til å ha en flott arbeidsplass i årene som kommer». I mellomtiden rives fylkesbygget i Bergen Sentrum. Nytt Fylkesbygg skal være ferdig oppført 01.01.23.

Samtidig med innflytting gjennomgår fylket en fusjon mellom Hordaland og Sogn og Fjordane fylkeskommuner, i tillegg skal de opp på en ny samlet IT-plattform. Da er det kjekt å få tilbakemelding på at DNB Næringseiendom har levert både på tid og kvalitet.

Eiendommen har stått tom i nærmere 3 år, og det har derfor vært noen tilpasninger som har måttet bli gjennomført, blant annet frakobling fra tidligere teknisk enhet. Dette har blitt løst på en utmerket måte.

«Når fylkeskommunen flytter ut, om 3 år, ønsker vi å leie ut til kontor, sier Gro Boge i DNB Næringseiendom.