Fulle hus i Trondheim Sentrum – DNB Næringseiendom
Your search results

Fulle hus i Trondheim Sentrum

16/06/2020
scaled

Næringseiendomsmarkedet i Trondheim har de siste årene vært preget av høy nybyggsaktivitet, med ferdigstillelse for flere av prosjektene i 2019. Det aller meste av de nye kontorene som har kommet på markedet er allerede utleid, noe som også illustrerer leietagernes preferanser for nye og moderne løsninger. 22 av de største eiendomsaktørene i Trondheim uttaler at de har god tro på leieprisvekst og fulle hus i sentrum. I Trondheim Sentrum er det pr. 1. kvartal 2020 ca 4 prosent ledighet (DNB Næringsmegling).  Det er kun 7 registrerte kontorbygg med en ledighet på mer enn 1 000 kvm.

Den pågående Koronaepidemien har slått inn i eiendomsmarkedet som i samfunnet for øvrig og vi registrerer usikkerhet både på leietaker og utleiersiden. Likevel opplever vi at samfunnets støtteordninger hjelper godt til, sammen med fleksibilitet fra utleier.

I DNB Næringseiendoms kontorportefølje i Trondheim har det vært noen utfordringer de siste årene, men gjennom initiativ til løsninger og fleksibilitet har vi gjennomført gode løsninger for våre leietakere.  Gjennom en årrekke hadde vi Teekay som leietaker i Beddingen 16 med ca 7 000 kvm. De valgte å flytte 31/5-2019. Da noen av våre leietakere i Portalen hadde behov for større areal, klarte vi å beholde dem gjennom å tilby dem nye lokaler i Beddingen 16. Tidligere Aqualine  AS, nå Scale AQ AS og Arntzen de Besche flyttet  fra Portalen til Beddingen 16. I tillegg gjorde vi plass til Enevo AS med ca. 1 100 kvm.

 

Portalen – Sirkeltomten

Portalen – Sirkeltomten

Dette medførte stor ledighet i Portalen. Men, med god hjelp fra DNB Næringsmegling v/Hans K. Norderud har vi nå nesten fylt opp Portalen. Vi har nå et mindre ledig areal både i Beddingen 16 på ca 600 kvm og Portalen ca 1200 kvm. Ta gjerne kontakt med lars.petter.selheim@dnb.no hvis du vil ha informasjon om de ledige arealene.

Hvorfor har vi klart å få til gode løsninger?

Sentrale eiendommer vil alltid være høyaktuelle.  Når vi samtidig jobber godt sammen med leietakere for å få til gode løsninger, ja – da blir det en «vinn-vinn» situasjon for begge parter. Vi har også hatt et meget godt samarbeid med DNB Næringsmegling i denne prosessen – som også er en av årsakene til at vi har lykkes så godt.

DNB Næringseiendom forvalter eiendomsporteføljen til DNB Livsforsikring og DNB Scandinavian Property Fund. Eiendommene er sentralt plassert i de største byene i Norge og Sverige. De er lokalisert nær trafikknutepunkt, rutebilstasjon, jernbane, båt og flybuss.

Vi har slått markedet, fordi vi har sentrale eiendommer og gode kvaliteter, avslutter Eiendomssjef Terje Hjertås, i DNB Næringseiendom.