Trondheim Kommune får nytt kontor, i «gamle» lokaler – DNB Næringseiendom
Your search results

Trondheim Kommune får nytt kontor, i «gamle» lokaler

31/01/2023
Bilde av Trondheim Torg

Flere tilbydere konkurrerte om å få leie ut lokaler til Trondheim kommune, men det var til slutt DNB Livsforsikring som møtte kommunen best. Trondheim kommunes administrasjon skal dermed fortsatt leie lokaler av DNB Livsforsikring på Torget, og partene har signert en leiekontrakt på 15 år.

– DNB Livsforsikring har jobbet iherdig for å finne de beste løsningene slik at Trondheim Kommune får hensiktsmessige og gode lokaler, og det planlegges for at eksisterende bygningsmasse skal renoveres, sier Gro K. Boge, administrerende direktør i DNB Næringseiendom.

DNB Livsforsikring har samarbeidet tett med Snøhetta, ARC Arkitekter, Asplan Viak, HR Prosjekt og DNB Næringsmegling for å legge til rette for at eiendommen skal være bærekraftig, og kunne møte de ønsker og behov man ser for seg at Trondheim kommune vil ha i fremtiden.

Det er blant annet lagt vekt på:
• Høyt fokus på gjenbruk av eksisterende bygningsmaterialer ved renoveringen.
• Det planlegges et påbygg på ca. 5200 kvm over eksisterende bygg.
• Påbygget får en høy miljøstandard.
• Det skal være fokus på CO2-avtrykk i alle deler av prosessen.
• Utskifting av tekniske anlegg skal imøtekomme fremtidige krav til energiforbruk og sikre et godt arbeidsmiljø.
• Rehabilitering fremfor nybygg bidrar til vesentlig lavere klimagassutslipp og bruk av materialressurser.
• For Trondheim Torg er reduksjonen av klimagassutslipp for produksjonsfasen estimert til å utgjøre en besparelse på mellom 65 – 70 prosent sammenlignet med nytt kontorbygg oppført med dagens standard materialbruk.

Trondheim Torg. Byen sett ovenfra.

Trondheim Torg

Boge er veldig godt fornøyd med at Trondheim Kommune har valgt å samle sine ansatte og bli værende i Trondheim Sentrum.
– Dette har stor betydning for Trondheim sentrum. Trondheim Kommune er nå med på å sørge for at både handel og restaurantnæringen får noe tilbake – det skapes liv i Trondheim sentrum. I tillegg er dette selvfølgelig også en stor og viktig leieavtale for DNB Livsforsikring, avslutter hun tilfreds.

Hvordan blir lokalene?

Det etableres en ny inngang fra Torget der publikumsmottak med tilhørende støttefunksjoner skal gi god tilgang for alle og gi en mer utadrettet virksomhet for kommunen.
– Det å ta imot kommunens innbyggere og besøkende på en god måte er svært viktig, sier kommunedirektør Morten Wolden, som ser fram til å få bedre fasiliteter for ansatte.
Det vil bli tilrettelagt for arbeidsplasser for de ansatte som ivaretar behovene for konsentrasjon, samhandling og samarbeid. DNB Næringseiendom vil sammen med Trondheim kommune jobbe videre med å detaljplanlegge de nye lokalene.

Wolden ser fram til en god og spennende prosess sammen med DNB Næringseiendom for å planlegge fremtidens arbeidslokaler, samtidig som det kjøres en intern prosess for å forberede enhetene på et aktivitetsbasert kontorlokale.

Kontaktpersoner for ytterligere informasjon:
Terje Hjertås;
terje.hjertas@dnb.no
Tlf. 934 07 175

Kristoffer Gytre:
kristoffer.gytre@dnb.no
Tlf. 977 61 029