Høyt fokus på bærekraft gir toppkarakter i GRESB – DNB Næringseiendom
Your search results

Høyt fokus på bærekraft gir toppkarakter i GRESB

05/10/2022
Høyt fokus på bærekraft gir toppkarakter i GRESB

Vi jobber målbevisst med energi- og ressursbesparelser gjennom forvaltning av eiendomsporteføljen i DNB Scandinavian Property Fund. Arbeidet er godt forankret i et eget miljøprogram som definerer klare mål for energi- og vannreduksjon, redusert avfallsproduksjon, økt sorteringsgrad og reduksjon av klimagassutslipp. Vi har gjennom en årrekke hatt et høyt fokus på miljøsertifisering av våre eiendommer og pr. i dag er 11 av 12 eiendommer BREEAM-sertifisert.

Vår ambisjon er å være blant de fremste i bransjen og deltagelse i GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) gir oss en solid tredjepartsvurdering av vårt arbeid innenfor bærekraft. GRESB er en medlemsbasert organisasjon som består av 170 institusjonelle investorer og mer enn 2200 fondsforvaltere.

Det jobbes målbevisst med energi- og ressursbesparelser gjennom forvaltning av eiendomsporteføljen for DNB Scandinavian Property Fund. Arbeidet er godt forankret i et eget miljøprogram som definerer klare mål for energi- og vannreduksjon, redusert avfallsproduksjon, økt sorteringsgrad og reduksjon av klimagassutslipp. Vår ambisjon er å være blant de fremste i bransjen og deltagelse i GRESB gir oss en solid tredjepartsvurdering av vårt arbeid innenfor bærekraft.

Resultatet fra GRESB er publisert 1. oktober 2022. DNB Scandinavian Property Fund har fått en score på hele 95 av 100 og er nr. 1 i gruppen av 18 deltakere. Fondet opprettholder også 5 stjerner i GRESB Rating. Dette er den beste scoren gjennom 9 år, og vi er særdeles godt fornøyde med resultatet. Dette viser at vårt målrettede arbeid gir resultater og er en inspirasjon til å sette oss enda høyere bærekrafts ambisjoner fremover. Klimarisiko er noe vi kommer til å ha et tydeligere fokus på i årene som kommer, og det jobbes aktivt med få frem relevante styringsdata.

Kvartalsresultat for DNB Scandinavian Property Fund

Høyere avkastningskrav fører til verdifall i eiendomsporteføljen i tredje kvartal, men fallet dempes av høyere forventet leieprisvekst i kontorporteføljen og et sterkt hotellmarked. Fondet har en core eiendomsstrategi med fokus på sentralt beliggende kontoreiendommer, hotell og kjøpesenter. Fondet leverer en avkastning på -1,6 prosent i 3. kvartal, mens avkastningen hittil i år er på 2,9 prosent.

Hittil i år er verdiutviklingen for kontorporteføljen positiv med 0,7 prosent hensyntatt påkostninger. For kvartalet er imidlertid utviklingen negativ der økte renter og økning av avkastningskrav for enkelteiendommer veier tyngre enn økte kontorleier. Verdiendringen i kvartalet utgjør -2,6 prosent.

Fondets hotell har en positiv utvikling i beleggsprosent som ligger over snittet for Oslo. Sammen med sterk vekst i RevPAR, reduseres effekten av økningen i avkastningskravet.

Kjøpesentrene i porteføljen fortsetter den positive omsetningsutviklingen og har en omsetning som   ligger over 2019 nivået.  Høyere inflasjon, strøm- og energipriser skaper samtidig mer usikkerhet knyttet til forbrukernes kjøpekraft fremover, og utviklingen i leieinntekter. Med stigende renter står en da igjen med høyere avkastningskrav og en nedgang i verdiene hittil i år.

Fondet har midler til å investere og det arbeides aktivt med nye investeringer både i Norge og Sverige. Da markedet er i en reprisingsfase er dette noe vi vil bruke tid på.

Investorrapport: 2022 Q3 investorrapport