DNB Scandinavian Property Fund med totalavkastning på 7,4% i 2021 – DNB Næringseiendom
Your search results

DNB Scandinavian Property Fund med totalavkastning på 7,4% i 2021

03/01/2022
Etter et sterkt fjerdekvartal leverer DNB Scandinavian Property Fund en totalavkastning til sine kunder på 7,4 % i 2021

· Fondet leverte en avkastning på 3,5% i 4. kvartal 2021. En høy andel sentrale eiendommer gjør fondet spesielt godt posisjonert i forhold til den forventede leieprisveksten fremover
· Årets GRESB resultat rangerer fondet blant de 20 prosent høyest rankede eiendomsfond i verden (Global Real Estate Sustainability Benchmark). En totalscore på 90 og 5 stjerner gjør sannsynligvis fondet til det grønneste eiendomsfondet i Norge
· Det jobbes målrettet med å miljøsertifisere eiendommene i porteføljen, og hele 11 av 12 eiendommer er per i dag Breeam In-Use sertifisert. Sertifiseringen bidrar til å redusere risiko og har betydning for eiendommens verdisetting
· Fondet er klassifisert som et SFDR Artikkel 8 fond. Målsettingen er å forsterke fondets miljøprofil ytterligere i tråd med nasjonale tekniske taksonomikrav.

DNB Scandinavian Property Fund er et ubelånt «core» fond med mandat til å investere i Norge og Sverige. Fondet har i dag eksponering mot kontor, kjøpesenter, hotell og samfunnsbygg.

Fondet har en høy andel sentrale kontoreiendommer, noe som har gitt en god verdiutvikling i 2021. Verdiøkningen skyldes primært økte markedsleier i fondets markedsområder samt høyere leieinntekter. Med lav nybygging i attraktive sentrumsområder, sysselsettingsvekst og sterk BNP forventning fremover, forventer vi at denne utviklingen vil fortsette.

Hotellsegmentet har vist en sterk positiv utvikling med bakgrunn i høyere beleggsprosenter og lavere avkastningskrav, mens handelssegmentet viser utflating, men negativ utvikling for året samlet. Ett hotell ble solgt i 4. kvartal for å redusere eksponeringen mot forretnings- og konferansemarkedet. For fondets to kjøpesentre har vi hatt god vekst i omsetningen etter full gjenåpning i tredje kvartal i år, men avkastningskravene har økt i 2021 med negativ effekt på verdiene.

DNB Scandinavian Fund har helt fra 2013 deltatt i Global Real Estate Sustainability Benchmark (www.gresb.com ), en indeks som måler og sammenligner deltakerne i forhold til et bredt spekter av ESG-kriterier. Med en score på 90 (opp 9 poeng) og 5 stjerner i årets GRESB evaluering plasseres DNB Scandinavian Property Fund blant de 20 prosent høyest rankede eiendomsfond i hele undersøkelsen som er verdensomspennende, og omfatter 1.500 eiendomsfond og selskaper.

Næringseiendom er en bransje med et stort fotavtrykk og bærekraftsarbeidet har høy prioritet i forvaltningen av fondets eiendommer. Miljøsertifisering av eiendommer reduserer risiko og har betydning for eiendommens verdisetting. Alle fondets eiendommer skal være Breeam In-Use sertifisert.

Investorrapport 4. kvartal 2021: 2021 Q4 Investorrapport Norsk (dnb.no)