DNB Scandinavian Property Fund leverer sterke resultater også i 1.kvartal – DNB Næringseiendom
Your search results

DNB Scandinavian Property Fund leverer sterke resultater også i 1.kvartal

07/04/2021
investorrapport dnb

Nytt av kvartalet er at fondet er «taksonomi-compliant» – klassifisert som lysegrønt

Etter en solid oppgang i 4. kvartal 2020 fortsatte den positive utviklingen for kontorporteføljen i DNB Scandinavian Property Fund også i 1. kvartal. En verdioppgang på 0,8 % bidro til at fondets eiendomsportefølje fikk en avkastning på 1,4 % i kvartalet. Verdiene i handels- og hotellporteføljene var tilnærmet uendret dette kvartalet.

Det er i løpet av det siste året gjennomført en rekke undersøkelser og analyser knyttet til hvordan arbeidslivet og behovet for kontor vil endre seg som følge av Covid 19. Det er ingen entydige konklusjoner, men det pekes ofte på at pandemien har forsterket trender som var der også før utbruddet, herunder digitalisering, nye måter å organisere arbeidet på, jakten på talenter og bærekraft som identitetsfaktor, og at utstrakt bruk av hjemmekontor har fungert overraskende bra, men at det over tid skaper slitasje og utfordringer. Et stort flertall av de spurte i slike undersøkelser gir uttrykk for tro på økt bruk av hjemmekontor også etter pandemien, men at endrede måter å organisere arbeidet ikke vil innebære vesentlig reduksjon i behovet for kontorarealer.

EU har innført et nytt regelverk knyttet til informasjon og rapportering vedrørende bærekraft for finanssektoren (SFDR – Sustainability Finance Disclosure Regulation). Reglene om informasjon trådte i kraft 10. mars og reglene om rapportering trer i kraft ved utgangen av 2021. Det er ventet at tilsvarende regler vil bli innført i Norge i løpet av året. Som følge av at DNB Scandinavian Property Fund har internasjonale investorer via feederstruktur i EU, har fondet allerede tilpasset seg det nye regelverket. Det innebærer blant annet en klassifisering i henhold til krav i det nye regelverket, der grad av oppfyllelse av kravene avgjør klassifiseringen. DNB Scandinavian Property Fund oppfyller kravene som «lysegrønt fond» i henhold til artikkel 8 i regelverket. Det innebærer blant annet at fondet fremmer bærekraft og sosiale forhold gjennom sine investeringer. Klassifiseringen må ses på som et resultat av DNB Næringseiendoms mangeårige fokus på klima og miljøaspekter i forvaltningen. Som forvalter er DNB Næringseiendom sertifisert i henhold til ISO 14001 og byggene sertifiseres i henhold til BREAM In Use. DNB Scandinavian Property Fund har siden 2013 deltatt i den internasjonale benchmarken GRESB (Global Real Estate Sustainability Benschmark) med høy score og klassifisering som Green Star.

Lenke til investorrapporten her!