Smarte innkjøp av energi har spart DNBs leietakere for 23 millioner i 2022 – DNB Næringseiendom
Your search results

Smarte innkjøp av energi har spart DNBs leietakere for 23 millioner i 2022

06/03/2023

I nærmere 20 år har DNB Næringseiendoms innkjøpsstrategi for energikjøp gitt leietakere forutsigbare energikostnader. Og hovedregelen i alle disse årene er at vi har handlet strøm til priser under spotmarkedet.
Krigen i Ukraina har medført at det er en stor ubalanse i det europeiske energimarkedet, som følge av stor underdekning på gassleveranser, og dette har gitt en høy energipris, som også for store følger for Norge. Det er spesielt i perioder med høye energipriser vår innkjøpsmodell viser sin styrke.

DNB Næringseiendom har holdt fast på sin innkjøpsmodell i 2022 og fått stor uttelling. Vår modell er basert på at 75 prosent av forbruket sikres og 25 prosent handles i spotmarkedet. Sammenlignet med variabel pris, har prismodellen medført store besparelser på elektrisk kraft til de felles tekniske anleggene.

Det er verdt å merke seg at vi har oppnådd negativ pris for Midt Norge – blant annet til glede for våre leietakere på Trondheim Torg kjøpesenter. Leietakerne har fått betalt for å bruke strøm!

Reduserte kostnader

For året 2022 har vi kommet ut med en snittpris inklusive alle lovpålagte påslag på 74,23 øre/kWh. På vårt totale volum tilsvarer det en besparelse på 22,7 millioner kroner i forhold til markedspris.
Dette innebærer at våre leietakere har oppnådd en besparelse på over 63 øre/kWh i forhold til spotprisen som endte. uten påslag på 136,97 øre/kWh.
Resultatene for 2022 har vært særdeles gode med tanke på at det har vært et år med høye priser på Østlandet og Vestlandet.