Sirkulær økonomi i praksis – DNB Næringseiendom
Your search results

Sirkulær økonomi i praksis

09/09/2020
Flytteprosessen

Se; Artikkel på Estate Nyheter

Sirkulær økonomi i praksis
Bygg og anleggsnæringen representerer høye klimautslipp. Dette skjer gjennom utvinning av råvarer, gjennom produksjon av bygningsmaterialer, gjennom byggeprosesser og riving, gjennom logistikk og transport av utstyr og ikke minst håndtering av avfall.

Utfordringer for bygg og anlegg

FN`s klimamål for 2030 er å redusere utslipp med 30-40 prosent for å nå klimamålet om å begrense global oppvarming til 1,5 C. Innen 2050 skal verdenssamfunnet være klimanøytralt. Oslo har enda høyere ambisjoner.

Sirkulær økonomi i praksis
Viktige virkemidler vil være å redusere råvareforbruk, avfall, utslipp, energiforbruk til et minimum. Hvis man i tillegg tenker sirkulære kretsløp for bygningskomponenter samt avfall som en ressurs og råvare i neste byggeprosjekt, legger man grunnlaget for en ny og bærekraftig utvikling av hele bransjen. Det må satses på smarte bygg og mer digitaliserte gjennomføringsmodeller. Bærekraft og ny teknologi henger sammen. Bærekraft blir lønnsom sammen med ny teknologi.

Økonomien i dette
Det er utfordrende å få til gjenbruk fordi leietakere ofte vil ha «nye» lokaler. Men, når vi så blir enige om å gjenbruke, er det ofte både krevende og utfordrende for huseier å få en lønnsom økonomi i prosjektet. En annen utfordring er at det frem til 2020 har vært fokus på rimelige materialer og avskrivningsregler. Etter 5 eller 10 år har innmaten i bygget i realiteten ingen verdi, dette må vi få gjort noe med. Vi må bygge med kvaliteter som gjør at vi kan gjenbruke.

Lovverket
Det stilles i dag strenge krav til dokumentering ved omsetning av materialer. En utfordring som går igjen ved gjenbruk, er at emballasjen/dokumentasjon på ulike materialer ikke er tatt vare på. Heldigvis kan man gjenbruke mellom egne eiendommer, noe vi valgte å gjøre da vi ønsket å flytte brukbare deler fra en lokasjon til en annen.

Vårt første store gjenbruksprosjekt: Fra Aker Brygge til Lillestrøm Torv
Siden 1990-tallet har vi i DNB jobbet systematisk med å redusere energiforbruket og Co2- avtrykket for våre bygg. Vi må heller ikke glemme at de fleste bygg som skal eksistere i nullutslippssamfunnet 2050 allerede er bygget.

Nettopp derfor er det helt nødvendig å ha et tydelig fokus på å løfte miljøkvaliteten på eksisterende bygg, gjennom grønn energi, gjenvinningssystemer og grønn transport. Vi må forlenge levetiden på eksisterende bygg og rehabilitere, slik at bygget lar seg gjenbruke! – Med riktig fokus og dedikasjon fra alle parter i verdikjeden kommer resultatene, sier en fornøyd Gro Boge i DNB Næringseiendom og viser rehabiliteringen av Lillestrøm Torv.

– I dette prosjektet ønsket vi å koble ressursbehovet i rehabiliteringen av Lillestrøm med avfallsutfordringen på Aker Brygge, sier Boge. Vi så muligheten for å gjenbruke bygningskomponenter fra et flott fraflyttet advokatkontor på Aker Brygge til BUF Etat på Lillestrøm Torv. Brukbare bygningskomponenter ble kartlagt og demontert. Vi har flyttet vegger, dører, ventilasjon mm.

Skisse: flytteprosessen

– Innenfor egen eiendomsportefølje og med materialer vi kjenner kvaliteten av, kan vi få til en sirkulærøkonomi, sier Boge. Bygningsmaterialer som ellers ville blitt avfall, ble gjenbrukt.
Hun mener dette prosjektet er et viktig første steg på veien mot sirkulærøkonomi i bygg- og anleggsnæringen.

        
Bilder; Nye lokaler på Lillestrøm Torv

Prosjektet er nå ferdigstilt og overlevering er gjennomført. Alt arbeidet som nå er gjort er meget godt dokumentert, og vi har opparbeidet verdifull kunnskap til liknende prosjekter i fremtiden.
– Vi er meget godt fornøyde med det vi har klart å få til, både for egen del, for samfunnet, miljøet og for ny leietaker, sier Boge.

Er det lønnsomt?
Økonomisk er vi foreløpig på nivå med å kjøpe nytt, men vi har bidratt til et mer bærekraftig samfunn og vi er mer forberedt på et lavutslippssamfunn mot 2030.

– Vi vil helt klart fortsette vårt arbeid med å bidra til å redusere klimagassutslipp slik at verden blir et bedre sted fremover. Vårt største fokus fremover vil være å bringe alle våre bygg opp til en høy miljø-standard, slik at hele porteføljen leverer gode miljøresultater. Nå er vi på god vei, sier en fornøyd administrerende direktør, Gro K. Boge avslutningsvis.