DNB Næringseiendom – satser på Bergen Sentrum – DNB Næringseiendom
Your search results

DNB Næringseiendom – satser på Bergen Sentrum

22/03/2021
Markeveien

DNB Næringseiendom forvalter eiendomsporteføljen til DNB Livsforsikring og DNB Scandinavian Property Fund. Vi har eiendommer som; Galleriet Kjøpesenter, Hotell Admiral, Radisson Blu på Bryggen, kontoreiendommer på Bryggen, Strandgaten 17, Strandgaten 4, Markeveien 1, Starvhusgaten 2A og 2B, Krinkelkroken, Rosenkrantzgt. 12 og Sundt. Totalt ca 110 000 kvm i Bergen Sentrum. Det jobbes hver dag med å holde eiendommene i god stand og sørge for at våre leietakere har trygge og gode lokaler tilpasset sin virksomhet.

Vi tror at det å ha sin arbeidsplass i Bergen Sentrum er positivt for arbeidstakere. De kommer seg enkelt til jobb fra alle deler av byen, de har tilgang til butikker, restauranter og alle servicetilbud. Det å jobbe i Bergen Sentrum skaper også liv til byen – vi i DNB mener bestemt at ved å flytte arbeidsplasser til sentrum bidrar man til at sentrum holdes levende.

Vi ønsker å trekke frem en av våre eiendommer – som har en meget spesiell historie. Det er en eiendom vi er i full gang med fullstendig rehabilitering. Flere potensielle leietakere har vært på banen for å bli leietakere her, og vi er nå i gang med forhandlinger med en stor aktør for nesten hele eiendommen.

Markeveien 1 – fra 1913 – 2021

HISTORIE

Tidligere adresse, Veiten 1. Ble tegnet av arkitektene Einar Oscar Schou og Schak Bull. Det er en nybarokk bygning med detaljene i grovhugget naturstein. Den krumme fasaden viser at dette opprinnelig var en hjørnebygning mot det som tidligere het Veitesmauet.

Markeveien 1 er et av de svært få gjenværende bygg etter storbrannen i Bergen Sentrum i 1916. Fasaden har fortsatt innslag fra datidens bygg med byvåpnene til Bergen på fasaden, og det symboliserer byen med de 7 kanonkulene, som senere ble endret til byen mellom de 7 fjell.

Hele eiendommen blir nå totalrenovert. Hvert etasjeplan er på ca 1250 kvm, og første etasjen mot Markeveien blir tilbakeført til opprinnelig fasade, med store vinduer med flotte eikelister.

På 80-tallet ble eiendommen renovert, og den daværende eieren, Telenor, skiftet blant annet ut de flotte inngangsdørene, med brune elokserte aluminiumsdører.

Prosjektleder Jarle Lomelde, syntes det var for gale å kaste de flotte dørene, og han spurte om det var greit at han fikk overta de. Det var greit, og han fraktet de til familiegården i Sogndal. Der har dørene ligget lagret i nærmere 40 år. Gjennom tilfeldigheter ble det igjen opprettet kontakt med Lomelde, det ble gjort en avtale, og dørene ble fraktet til Bergen. Her har de blitt renovert av Tom Sæbø AS. Det har medgått mange timer, og vært mye arbeid. Nå er dørene i god stand. De tunge, massive dørene skal settes tilbake på plass.

DNB Næringseiendom er opptatt av å gjenbruke det som kan gjenbrukes. Dette er kanskje litt på siden av det vi normalt jobber med. Men, bærekraft, miljøarbeid og samfunnsansvar er noe som er gjennomsyret i vår organisasjon, og det å gjenbruke opprinnelige dører i Markeveien er ett eksempel på mye av det vi forsøker å få til.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passasjen:

Den opprinnelige «mosaikkveien» som gikk fra Veiten 1 til den gang parallell-gaten bak – senere passasje til bakgård. Den er utarbeidet i mosaikk i marmor og granitt, og kantstein i granitt. Restene av denne fremkommer fortsatt i eiendommen.

Tanken vår er å rengjøre deler av veien, belyse den opp – og eksponere denne gjennom en transparent plate som blir en del av det fremtidige dekket i kontorlokalet. Dette tror vi blir et stilig arkitektonisk grep som vil både ta vare på historien og ikke minst fremheve historien og byggets evolusjon.

 

Prinsessetårnet:

Var en gang i tiden en del av «Buehvelvet» i 5 etg, vegg i vegg med det store rommet (dagens aggregatrom), hvor telefonoperatørene satt og «patchet» frem kontakt til den gangs velstående Bergensere – som hadde råd til telefon. Kanskje Prinsessetårnet var telefondirektørens kontor, hvor hans «presidens» ble satt ved at han sto i den franske balkongen med en sigar og et glass whisky? Etter arealet ble omgjort til teknisk areal, har prinsesserommet blitt gjemt bort. Her ser vi for oss et møterom for kreativitet, med en takhøyde på nesten 7,5 meter på det høyeste.

ET 1913 BYGG – FÅR ENERGIKARAKTER GRØNN B – LAVENERGIBYGG

Eiendommen skal ha energikarakteren Grønn B (lavenergibygg) og BREEAM Very Good sertifisering. Følgende byggtekniske tiltak blir gjennomført: vinduer i 3 lags energiglass med lav U-verdi, etterisolering på byggets innside, og utvendig isolering med isokalk. Det blir tilrettelagt for garderobeløsninger, sykkelparkering og stor lagringskapasitet.

Vi har frem til vi startet rehabiliteringsarbeidet hatt veldig dårlig dokumentasjon på bygget, og vi har nå implementert moderne systemer for bedre prosjektgjennomføring. Digitale anbudsbefaringer har vært gjennomført. Det er generert både fotorealistisk 3D koordinat modell og «punktsky» modell. Da har vi en komplett BIM punktsky og får et komplett prosjekteringsgrunnlag. I tillegg har vi et meget godt FDV grunnlag, som forteller oss hva som ligger bak innredninger, oppforinger, nedhimlinger og øvrige leietakertilpasninger.

Akkurat nå vet vi hvilke kvaliteter vi skal ha på de ulike bygningsdelene. Vi har også fått en betydelig arealeffektivisering, ca 850 kvm, som følge av at vi har endret fra fellesareal til utleibart areal. Dette har vi fått til som følge av gode kalkulasjoner på hvordan vi kan flytte vegger, erstatte med søyler. Lysinnslipp blir nå byggets sterke side.

INNOVASJONSPROSJEKT;

Dette er et innovasjonsprosjekt; vi skal ta fullt eierskap på dataene det høster. Vi skal bruke gjennomført teknologi, men vi skal også vurdere om vi skal implementere egne løsninger. Dette er fremtiden. QR kode benyttes for å sjekke om møterommene er ledige, møterommene kan bookes online.

«Heatmapping» blir innført ved hjelp av sensorteknologi; vi blir en rådgiver overfor leietakerne våre. Vi gir råd om at de f.eks. trenger et ekstra møterom. Vi blir mye mer proaktive overfør leietakerne våre.

Bygget har blitt etterspurt i markedet, og den som går inn som leietaker får noen fantastiske lokaler i et historisk bygg med 2021 teknologi.

Kontaktpersoner; Lars.petter.selheim@dnb.no , eivind.bengtson@dnb.no

Lenker til artikler knyttet til eiendommen;

– Link til artikkel i BA

– Telefonen føres straks til øret.

– Gammelt praktbygg får nytt liv med 3D-teknologi