Stort samarbeid mellom DNB Liv og boligutvikleren Bonava – DNB Næringseiendom
Your search results

Stort samarbeid mellom DNB Liv og boligutvikleren Bonava

29/03/2021
Gro Boge

DNB Liv og boligutvikleren Bonava debuterer som strategiske partnere, og bygger i første omgang 300 leiligheter og næringslokaler fordelt på 28 000 kvadratmeter på Sandsli i Bergen. Sandslibuen, som prosjektet er kalt, er et av de største i bergensregionen.

– Vi fant raskt tonen, smiler Gro Boge, leder i DNB Næringseiendom og regionsjef i Bonava, Andreas Hovden. De står midt på en tom og grå parkeringsplass, som om få år blir leiligheter, handlegate og store, grønne fellesområder.

– Det ser ikke slik ut nå, men dette er på mange måter indrefileten på Sandsli. Beliggenheten kloss opptil to bybanestopp og gode naturområder er unik, sier Boge.

Det er første gang DNB Liv går inn i et samarbeid med en utbygger om å forvandle tomt og næringslokaler til leiligheter.

– Vi har mye eiendom og tomter, men nå var tiden inne for å tenke nytt og foredle deler av eiendommene våre til attraktive leiligheter i et godt likt nabolag i Fana bydel i Bergen, sier Boge.

Tilsvarende er det første gang Bonava samarbeider med et finansforetak om å utvikle boligprosjekter.

– For oss i Bonava er dette en unik mulighet til å jobbe med en av de største eiendomseierne i Norge. DNB er en stor og seriøs aktør, og vi håper at vi sammen kan skape et nytt og godt nabolag for flere hundre mennesker på Sandsli». Dersom vi får klarsignal for å utvikle alle tomtene sammen med DNB, vil boligsatsingen bli en av de største til Bonava i Norge, sier Hovden.

Fire eiendommer trengte nytt liv

DNB-sjefen forteller at hun gleder seg til tomtene, som i dag består av skog, en enorm parkeringsplass og et kontorbygg – blir forvandlet til noe nytt. DNB Liv har eid eiendommen i 25 år. Vi så at eiendommen har potensial og gjennomførte derfor et stort reguleringsarbeid sammen med de andre eiendomsbesitterne på Sandsli. Dette var ferdig i 2014 og danner grunnlaget for videre foredling av området. Kommuneplanens Arealdel definerer området som et sentrumsområde.

– Vi er klare for å bidra til å utvikling men da trengte vi samarbeid med en profesjonell boligutvikler som kunne foredle boligdelen av prosjektet. Valget falt på Bonava som en solid og meget erfaren utvikler. De har bred erfaring med utvikling av attraktive boligområder – også på Sandsli -og oppleves derfor som et trygt valg, sier adm.dir i DNB Næringseiendom, Gro Boge.

tomter ved bybanen

Tomtene ligger kloss opptil bybanen som går fra Bergen sentrum til Bergen Lufthavn, Flesland.

Bonava har tidligere utviklet drøyt 500 leiligheter i nærområdet til de aktuelle tomtene. Det var boligutvikleren som tok kontakt med DNB for å forhøre seg om et samarbeid om nabotomtene til Gartnerlien og Sandslihøyden som Bonava har bygget ut.

– DNB har fire attraktive tomter på Sandsli, mens vi har kunnskapen om å utvikle dem. Vi vet at området er attraktivt. Slik sett var det godt at vi fant sammen. Men det har tatt tid; i ett år har vi jobbet med å få til et samarbeid. Nå har vi etablert et joint venture-selskap som drifter bolig- og næringssatsingen, sier Hovden.

DNB-sjefen gleder seg

Gro Boge ser for seg mye aktivitet på Sandsli de neste årene.

– Området vi skal utvikle er veldig stort med sine 28 mål, (størrelse med fem store fotballbaner) og uten sidestykke i Bergen. I løpet av de neste årene vil det bygges 300-400 leiligheter i de første byggetrinnene. I tillegg har vi et stort kontorbygg som tidligere huset Aker Solutions på en egen tomt. Her ønsker vi en god dialog med kommunen for å få blåse mer liv i næringseiendommen, og kanskje få deler av tomten regulert til boligformål. Men dette er et stykke fram i tid, sier hun.

Inntil videre er hun på jakt etter nye leietakere i det store Aker Solutions-bygget.

Forventet salgsstart, på de regulerte tomtene blir tidligst i første kvartal, dersom rammesøknad går gjennom. Det betyr i beste fall byggestart tidlig i 2023 – og innflytting i Sandslibuen i 2024 dersom ting går på skinner for DNB og Bonava.

Både sjefen i DNB Næringseiendom og eiendomsutviklersjefen håper de om få år kan nyte en god kaffe i det som blir et nytt sentrum på Sandsli.

– Vi ønsker også å bygge et nærsenter i tilknytning til leilighetsbyggene. For Bonava er det viktig å bygge et godt nabolag og bidra med noe positivt til området. Vi ser for oss handlegate, kafeer, butikker og enda bedre utearealer i området, sier Andreas Hovden i Bonava.

Gro Boge legger til:
– Sandsli er på mange måter i en voldsom endring. Opprinnelig dominert av store næringsbygg fylt av oljeselskaper, men forvandles nå til en mer attraktiv miks av bolig og næring med nye flotte leilighetskomplekser og gode fellesområder. DNB og Bonava ønsker å bidra til at Sandsli blir et godt og trygt sted å leve og bo, og et godt bærekraftig sentrum på Sandsli med prosjektet Sandslibuen, sier hun.

Les mer om prosjektet i E24: På denne parkeringsplassen kommer 300 nye leiligheter – E24