DNB Næringseiendom vinner prestisjetung pris! – DNB Næringseiendom
Your search results

DNB Næringseiendom vinner prestisjetung pris!

08/12/2020
Gro Boge scaled

IPE Real Assets er en ledende konferanse i Europa for Europeiske forsikrings,- og pensjonskasser som normalt samler i overkant av 300 delegater fra hele Europa.
Konferansen i år ble gjennomført digitalt. Konferansen for 2020 ble som tidligere år avsluttet med en kåring.

DNB Næringseiendom vant prisen for beste eiendomsstrategi i skarp konkurranse med andre ledende pensjonskasser. De to andre nominerte var Allianz Pensjonskasse og ATP Danmark.
Juryen har lagt vekt på gode resultater over tid, en stabil portefølje med lav risiko samt god diversifisering og høyt fokus på bærekraft.

Adm.direktør Gro K. Boge sier i en kommentar at vi har vært tro mot vår strategi som underbygger målsettingen om å levere stabil, risikojustert avkastning over tid. Yielder vil svinge, derfor er det viktig å tenke utvikling av kontantstrøm for å sikre langsiktig verdiutvikling. Vi har over tid bygget en portefølje med stor andel sentralt beliggende bygg. Vi har også fokus på at vi hver gang vi gjør tiltak i byggene, bidrar til å løfte byggene i forhold til miljøkvalitet og at vi dermed hjelper våre leietakere med å redusere sitt miljøavtrykk. I usikre tider som nå, ser vi tydelig at etterspørselen etter gode, sentrale eiendommer holder seg høy og at både leiepriser og yielder bidrar positivt til verdiutvikling over tid.

– Denne prisen er en viktig anerkjennelse av den jobben våre flinke, hardtarbeidende medarbeidere gjør hver eneste dag. Tusen takk, sier en svært fornøyd, administrerende direktør i DNB Næringseiendom Gro K. Boge avslutningsvis.