Pilotprosjektet — «Nettverk for bærekraftig handel» – DNB Næringseiendom
Your search results

Pilotprosjektet — «Nettverk for bærekraftig handel»

19/11/2021
Adm. dir i DNB Næringseiendom, Gro Boge

DNB Næringseiendom med kjøpesenteret Galleriet i spissen, er valgt ut som første og eneste senter til å delta i et veldig spennende pilotprosjekt sammen med Virke og Handel og kontor.

Pilotprosjektet «Nettverk for bærekraftig handel» skal jobbe med bærekraft og sirkulær økonomi i handelsbransjen. 20 ansatte fra 10 butikker på Galleriet deltar i dette pilotprosjektet, som senere skal rulles ut i hele landet. Deltakerne skal være med å utvikle verktøyet og appløsningen «Ditt Spor», som senere skal videreføres i utrullingen.

Den første av fire samlinger ble gjennomført i midten av november, og det er ekstra gledelig å se at de store nasjonale kjedene er representert og ikke minst at kjedeledelsene er positive til dette arbeidet. På første samling denne uken var vi så heldige å få besøk av Ordføreren i Bergen, Rune Bakervik og adm. dir. i DNB næringseiendom, Gro Boge.