ØYRANE TORG ER NÅ BREEAM IN-USE SERTIFISERT – DNB Næringseiendom
Your search results

ØYRANE TORG ER NÅ BREEAM IN-USE SERTIFISERT

14/08/2023
Oyrane Torg

Endelig er vi i mål, Øyrane har fått sin BREEAM – sertifisering, og den ble GOOD, selv om vi hadde håpet på en bedre score.

Arbeidet med å sertifisere eiendommen har vært krevende og tatt tid. Troen på egne ressurser for å redusere kostnaden, og flere skifter av rådgivere, var medvirkende til at tiden trakk ut. Dokumentasjonskravene var krevende.

Når vi skal se på karakteren, er «Drift» av den oppfatning at bygningsmassen fortjener en bedre karakter, men de strenge kravene til dokumentasjon, gjør at det er vanskelig å dokumentere alle kvaliteter; som lysstyring, vannforbruk – toaletter og vannkraner, etc. I tillegg ser vi jo, og den erfaringen gjelder flere områder, at noe som er
selvfølgeligheter i Norge, ikke er det i resten av sertifiseringsområdet, og det medfører krav som vi synes er litt vel
sære, f.eks drikkevannsdispensere er viktig i utlandet – mens vi ikke har det behovet når vi kan drikke fra kranen. Når dette er sagt, så har vi fått gode idéer til nye måter å tenke på og viktige satsingsområder, som for eksempel å bedre sikkerheten på p-plassen, kjøremønster, gangsoner, mm.

 

Sertifikatet er gyldig i 3 år, og deretter må en fornyelse gjennomføres. Dette er en enklere prosess, men med fortsatt høye krav til dokumentasjon, så en fornyelse vil også påføre kostnader. Her må eier signalisere hvilke prioriteringer som må gjøres, for å beholde, eventuelt gjennomføre en forbedring av sertifikatet. I mellomtiden er det viktig å samle dokumentasjon for alle endringer som gjøres, spesielt endringer som er nyttige for fremtidig dokumentasjon.
Her må vi samarbeide med konsulentene til Curotech, (FDVweb), slik at de merker dokumentasjonen riktig, og legger den lett tilgjengelig for fremtidig bruk.

For Fondsporteføljen til DNB Scandinavian Property Fund er nå alle eiendommer eid pr. 31.12.2022 BREEM In-Use sertifisert. I februar 2023 kjøpte fondet Hotel C i Stockholm og sertifisering av denne eiendommen er satt i arbeid.