Om DNB Næringseiendom – DNB Næringseiendom
Your search results

Om DNB Næringseiendom

19/11/2019
Strandveien   copy

DNB Livsforsikring ASA eier porteføljen, mens DNB Næringseiendom AS er forvalter. Vi forvalter pr. 30. september 2019 eiendomsverdier for totalt 34,5 mrd. Totalt forvaltet areal er 934 000 kvm eiendom. Hovedtyngden av våre eiendommer ligger i Oslo, Bergen, Trondheim og Stockholm.