Meget gode resultater for GRESB 2021 – DNB Næringseiendom
Your search results

Meget gode resultater for GRESB 2021

07/10/2021
Meget gode resultater for GRESB 2021

DNB Scandinavian Fund oppnår 5 stjerner i årets GRESB publisering med en poengsum på 90

DNB Scandinavian Fund har helt fra 2013 deltatt i Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB), en indeks som måler og sammenligner deltakerne i forhold til et bredt spekter av ESG-kriterier.

DNB Næringseiendom jobber målbevisst med energi- og ressursbesparelser gjennom forvaltning av eiendomsporteføljen i fondet. Det er etablert et eget miljøprogram som definerer klare mål for energi- og vannreduksjon, redusert avfall, økt sorteringsgrad og reduksjon i utslipp av klimagasser. Det er en ambisjon om å være blant de fremste i bransjen, og deltagelse i GRESB gir oss en tredjeparts vurdering av vårt arbeid.

Fondet har oppnådd gode resultater og en klassifisering som såkalt «Green star» hvert år. Vi kan i år glede oss over meget gode resultater for årets GRESB benchmark. Vi oppnådde en score på 90 (opp 9 poeng fra siste måling). Dette plasserer DNB Scandinavian Property Fund blant de 20 prosent høyest rankede eiendomsfond i hele undersøkelsen som er verdensomspennende og omfatter 1.200 fond. Blant tilsvarende fond i Nord-Europa, såkalte «Peers» plasseres fondet som nummer to av 19.

Næringseiendom er en bransje med et stort fotavtrykk. Vi vil derfor fortsette vårt målrettede arbeid med energi- og ressursbesparelser. Fondet ble i mars 2021 klassifisert som en artikkel 8 fond (EUs Sustainable Finance Disclosure Regulation). Forordningen gjør det lettere for investorer å identifisere fond med bærekraftig mandat. Det vil derfor i tiden fremover legges ytterligere vekt på å synliggjøre og måle vårt arbeid knyttet til bærekraft i eiendomsporteføljen.