Levende og Bærekraftige bysentre – DNB Næringseiendom
Your search results

Levende og Bærekraftige bysentre

24/02/2020
Bærekraft og byutvikling samlebilde

DNB har gjennomført en handelskonferanse knyttet til levende og bærekraftige bysentre. Konferansen har vært holdt i byene  Trondheim, Drammen, Stjørdal og Sandnes.
Administrerende direktør, Gro K. Boge i DNB Næringseiendom har vært en viktig bidragsyter til handelskonferansen. Hun tydeliggjør at som eiendomsaktør har man en viktig rolle i forhold til å bidra til attraktive markedsplasser og attraktive byer.  Sentrum har unike muligheter, men det trengs folk for å skape liv.   Sentrum må fortsatt utvikles og fylles med offentlig funksjoner, arbeidsplasser, kultur og boliger.  Det er viktig å få flere som bor sentrumsnært og det  må være lett å komme til sentrum.  Kommunen er en viktig premissgiver for oss alle og arealstrategien er nøkkelen til god byutvikling.   Vi er avhengige av å få til et godt samarbeid mellom kommune, næringsdrivende, kultur og innbyggere for å lykkes.

Hvorfor får vi ikke alltid dette til?

Det er lett å peke på eksempler der slapp arealpolitikk, kompromisser og dispensasjoner leder til at offentlige funksjoner, arbeidsplasser og handel etableres utenfor sentrum, med utarming av sentrum som resultat.   Å satse på sentrum, krever at man ikke samtidig kan si ja til alle initiativ om etableringer i randsonene. Vi som eiendomsaktører, næringsdrivende eller beboere må også både få anledning til og bli flinkere til å spille inn tidlig i prosessene, gi innspill, være tydelig.

Bærekraft handler om økonomi, miljø og sosial bærekraft – om den økonomiske bærekraften ikke er tilstede – stopper det opp. Vi må lykkes SAMMEN for å skape et godt fellesskap.

– I DNB har vi tro på sentrum og vi vil også i fremtiden bidra til bærekraftig og ansvarlig byutvikling, avslutter Gro Boge.

Forøvrig har vi også spurt noen av våre bransjekollegaer, hva de mener om Bærekraftig byutviklling, se under: