Det kan lønne seg å være leietaker hos DNB Næringseiendom – DNB Næringseiendom
Your search results

Det kan lønne seg å være leietaker hos DNB Næringseiendom

17/03/2022
Nøkkeltall dnb næringseiendom

For året 2021 steg energiprisene betraktelig. Husholdninger, sameier og bedrifter har fått betydelig økte kostnader.

Strømforbruket er styrt av både temperatur og innkjøpspris på strøm. Det betyr at ved høye utetemperaturer og lav innkjøpspris blir totalprisen lav. Ved lave utetemperaturer og høye innkjøpspriser blir prisen tilsvarende høy. Dette er vanskelig å forutse og blir vanskelig og planlegge. I 2021 klarte DNB Næringseiendom å treffe veldig godt.

DNB Næringseiendom har spart ca 8 millioner kr i 2021 på gode strømkjøp. Dette klarer vi fordi vi planlegger strømkjøpene i god tid og fordi vi ønsker forutsigbarhet overfor leietakerne. For våre leietakere betyr dette at felleskostnaden for 2021 ble redusert og ikke økt som følge av økte energiutgifter generelt.

I kun 2 av årene tilbake til 2007 har vi hatt en dårligere prisutvikling enn spotprisen. Det betyr at våre leietakere i 12 år har tjent på strømstrategien til DNB Næringseiendom.