IPE har utnevnt DNB Liv og DNB Næringseiendom til "Large Real Estate Investor of the year" – DNB Næringseiendom
Your search results

IPE har utnevnt DNB Liv og DNB Næringseiendom til «Large Real Estate Investor of the year»

30/05/2022
IPE har utnevnt DNB Liv og DNB Næringseiendom til

IPE har utnevnt DNB Liv og DNB Næringseiendom til «Large Real Estate Investor of the year» i sin årlige Global Awards kåring.

Adm dir, Gro K Boge i DNB Næringseiendom;
Dette er en stor anerkjennelse for hele forvaltningsorganisasjonens kompetanse og innsats for å skape en eiendomsportefølje med høy kvalitet og lav risiko som leverer god risikojustert avkastning over tid.

Juryen trekker særlig frem disse punktene:
Strategic takeaway:
Core, unleveraged portfolio of local commercial properties generating high stable riskadjusted returns
Partnerships with other institutions to invest in commercial property in Scandinavia
Commitment to sustainability in both new and existing buildings, using BREEAM certification – og oppsummert:
«A good strong regional core manager which knows its local market well, with clear market leading and innovative approaches to ESG»

Gratulerer til alle i DNB Næringseiendom, som hver dag arbeider for å levere på våre ambisiøse mål både for avkastning og ESG.