Kvartalsresultat for DNB Eiendomsfond Core Plus – DNB Næringseiendom
Your search results

Kvartalsresultat for DNB Eiendomsfond Core Plus

16/01/2023
Akerselva Atrium

Fondets verdijusterte egenkapital pr. 31. desember var NOK 531,6 millioner. Fondet har hatt en flat utvikling i fjerde kvartal, mens det for 2022 samlet er en avkastning 4,86 prosent. Fondet ble lansert sommeren 2021 og har siden oppstart hatt en avkastning på 7,1 prosent.

Arbeidet med investeringer

DNB Næringseiendom har hatt stor aktivitet knyttet til arbeidet med å kartlegge attraktive investeringsmuligheter for fondet. Fondet anses som en attraktiv investor. I første driftsår har vi prioritert fondsinvesteringer som gjør at det etableres en portefølje som tilfredsstiller kravene til diversifisering, belåningsgrad og risikoprofil. I dagens markedssituasjon med mye uro er vi som forvalter nødt til å tilpasse oss både høyere renter og økt inflasjon – som vil påvirke verdiene for næringseiendom i både negativ og positiv retning. Vi er imidlertid opptatt av å bruke nødvendig tid for å sikre at fondet gjør gode investeringer, heller enn å få kapitalen raskest mulig i arbeid.

Status for fondet

DNB Eiendomsfond Core Plus har plassert 22 prosent av kapitalen i GC Rieber Eiendom og 15 prosent i Swiss Life 2018. De neste på listen over plasseringene, er Niam Core Plus III (11 prosent), Pareto Eiendomsfellesskap I (10 prosent), DNB Scandinavian Property Fund (10 prosent), Malling & Co Vekst I (9 prosent), DEAS Norge I (9 prosent og Stor-Oslo Eiendom (5 prosent). Fondet har også 8 prosent av kapitalen i likvide midler.

Fokuset i 2023

Jeg er godt fornøyd med resultatet for fondet så langt. Vi tror det vil være mulig å gjøre gode dealer i tiden fremover, og jeg ser frem til et spennende 2023 avslutter fondsansvarlig Idar Bjørdal.