Kundetilfredshetsresultater 2024 – DNB Næringseiendom
Your search results

Kundetilfredshetsresultater 2024

20/06/2024

Vi gjennomfører kunde- og investorundersøkelser årlig. Nylig ble resultatene presentert for oss. Gjennomgående er det svært gode resultater, og vi er fornøyde med mye gode tilbakemeldinger. Likevel er det alltid noen steder skoen trykker, og vi bruker svarene til å legge føringer for arbeidet vi skal prioritere i kommende periode både overfor leietakere og investorer. Vi er meget takknemlige for alle som tar seg tid til å besvare undersøkelsen. Resultatene fremkommer under.

RESULTATER FOR KONTORPORTEFØLJEN

For kontor måler vi oss mot andre eiendomsaktører. Under ser du hvilke selskaper som gjennomfører kundetilfredshet via Scandinavian Leadership Consulting, og det er disse selskapene vi benchmarker oss mot.

DNB, Leadership Consulting og det er disse selskapene vi benchmarker oss mot.

Svarprosenten totalt ble på 78 prosent. Dette er et godt grunnlag for å få svar på enkelteiendommer.

TOTAL TILFREDSHET:

For 2024 opplevde vi en økning i total tilfredshet fra 72 til 75. Bergen scorer 77, og Oslo scorer 74. En score på 75 tilsvarer MEGET TILFREDS. Benchmark har et snitt på 74. For A-kunder i Bergen får vi en score på 76 – det samme får vi på B-kunder. For Oslo derimot får B-kunder en score på 78, mens A-kunder får en score på 72. Dette må vi se nærmere på.

RESPONSTID:

Responstid er et viktig parameter, som normalt gir en noe høyere score enn total tilfredshet. Totalt har vi en score på 75, som er 2 poeng under benchmark-snittet. Bergen scorer 78, mens Oslo scorer 72.

AREALBEHOV:

Det er gledelig å se at en svært liten del av leietakere ser behov for å redusere sine arealer. Hele 91 prosent ser for seg en økning eller uendret areal.

FORNYELSE:

Det er svært gledelig at hele 95 prosent av våre leietakere ønsker å fornye leiekontrakt med oss.

ANBEFALE:

96 prosent ønsker å anbefale oss til andre. Dette betyr at vi alt i alt gjør en god jobb og at kundene er fornøyde.

RESULTATER FOR INVESTORUNDERSØKELSEN

Svarprosenten har økt de siste årene og endte på 68 prosent i 2024. De største og viktigste investorene har besvart undersøkelsen. Under følger utvikling innenfor viktige områder.

RESULTATER FOR INVESTORUNDERSKELSEN DNB Næringseiendom

Hvor tilfreds er du totalt sett med DNB Scandinavian Property Fund har ligget jevnt høyt på 70-76. En liten nedgang i år fra 72 til 70. Responstid ser vi ligger meget høyt med en score på 85. Rapportering har vi hatt fokus på, og vi rapporterer allerede første virkedag i nytt kvartal. Det er derfor spesielt gledelig at scoren på rapportering øker med hele 6 poeng til 74.

A-kunder scorer 76 på total tilfredshet, mens andre scorer 65. Det betyr at de største og viktigste investorene våre er meget eller svært tilfredse. Vi responderer svært raskt og scorer hele 88 for A-kunder, mens andre scorer oss til 83.

Vi responderer svært raskt og scorer hele 88 for A-kunder, mens andre scorer oss til 83.

De internasjonale er jevnt over meget fornøyde. De områdene som får lavest score i årets undersøkelse er forventninger i forhold til avkastning. Dette er som forventet – på grunn av markedet generelt.

RESULTATER – KJØPESENTER

Det er Differ som gjennomfører undersøkelsen 2 ganger årlig for oss. Resultatene som presenteres her er fra våren 2024.

Tilfredshetsscoren blant leietakere på kjøpesenter er som følger:

RESULTATER - KJØPESENTER DNB Næringseiendom

Trondheim Torg er i en klasse for seg, og det har de vært gjennom en årrekke. Det er gledelig at både Galleriet og Lillestrøm Torv øker. Innenfor bransje ser vi at scoren varierer. Klær, sko og tekstiler scorer høyest med 77, mens mat og drikke scorer lavest med 71.

Tilfredshetsscore kjøpesenter DNB Næringseiendom

Resultatene blir bearbeidet videre i teamene. De kunder som har bedt om tilbakemelding får dette, og noen kunder blir kontaktet basert på resultater. Det å få disse verdifulle tilbakemeldingene fra kunder og investorer gjør at vi kan jobbe målrettet for å bli enda bedre.