Miljøtiltak løfter sertifikatkarakteren for Krinkelkroken 1 i Bergen – DNB Næringseiendom
Your search results

Miljøtiltak løfter sertifikatkarakteren for Krinkelkroken 1 i Bergen

20/09/2021
Miljøtiltak løfter sertifikatkarakteren for Krinkelkroken 1 i Bergen

DNB Næringseiendom har et kontinuerlig fokus på miljøvennlig forvaltning av eiendommene til DNB Liv og DNB Scandinavian Property Fund.

Vi følger tett opp vårt miljøprogram i nært samarbeid med våre eiere og leietakere. Vår forvaltning leverer reelle miljøgevinster gjennom bærekraftig drift.

DNB Scandinavian Property Fund kjøpte Krinkelkroken 1 i Bergen i januar 2020. Bygget var BREEAM In Use sertifisert med karakterer «GOOD» ved kjøpstidspunktet.

Siste året vi hatt et sterkt fokus på å ta ut potensialet i bygget og få frem alle miljøkvalitetene i eiendommen. Rehabilitering av leietaker arealer var påbegynt av tidligere eier og kostnadseffektive miljøtiltak var identifisert ved overtakelse. Vårt interne drift- og prosjekt miljø har fullført arbeidet.

Oppgradering av bygget er nå ferdigstilt og det er svært gledelig å motta nytt BREEAM In-Use sertifikat med karakteren «VERY GOOD». Vi har løftet oss fra 47.4 til 58.7 prosent.

Grensen for Very Good er 55 prosent og områdene med mest fremgang er innenfor energi, vann, økologi og forurensning.

Gjennom pandemien har kreativiteten vært stor for å få gjennomført befaringer. 3D modell og «virtuell» kontroll har vært flittig benyttet i driftsfasen.

Vi gjennomførte til og med ekstern ISO14001 miljørevisjon ved hjelp av 3D. Eksterne revisorer saumfarte bygget fra «hjemmekontoret».

Energimerke og BREEAM sertifikater har stor oppmerksomhet hos våre interessenter og det derfor ekstra gledelig å kunne vise til så stor fremgang på et bygg vi nylig har overtatt til forvaltning.