Krevende marked for næringseiendom i tredje kvartal – DNB Næringseiendom
Your search results

Krevende marked for næringseiendom i tredje kvartal

02/10/2023
2023 Bjørvika Fasader mot himmel

DNB Scandinavian Property Fund leverer en avkastning på -4,2 prosent i 3. kvartal. Hittil i år er avkastningen på -4,2 prosent. Fondets verdijusterte egenkapital pr. tredje kvartal er NOK 10 315,1 millioner.

Fondets portefølje har god beliggenhet, lav ledighet og solide leietakere. Kvaliteten i porteføljen er god, og verdifallet i tredje kvartal er i hovedsak knyttet til det finansielle bilde hvor avkastningskravet er økt.

DNB Scandinavian Property Fund er ubelånt og har en Core investeringsprofil. Fondet er investert i 12 eiendommer hvorav 2 i Sverige. Fondet er investert i kontor (69 prosent), handel (12 prosent), hotell (16 prosent) og samfunnsbygg/parkering (3 prosent).
Fondets verdijusterte egenkapital pr. tredje kvartal var NOK 10 315,1 millioner.
Totalavkastningen for fondets hoteller er positiv hittil i år, mens kontor og handel har negativ totalavkastning.

DNB Scandinavian Property Fund