Kontakt DNB Næringseiendom
Your search results

Kontakt DNB Næringseiendom

Kontakt Oslo
Dronning Eufemias gate 30,
0191 Oslo
Tlf.: 468 44 100
E-post: servicesenter@dnb.no

Kontakt Bergen

Solheimsgaten 7c,
5058 Bergen
Postboks 7505, 5020 Bergen
Tlf.: 468 44 100
E-post: servicesenter@dnb.no

  • DNB Næringseiendom

    Vi er en av Norges store aktører innen næringseiendom. Vi forvalter ca. 550 000 kvm kontorbygg, kjøpesentre og hoteller, mens DNB Livsforsikring AS og DNB Scandinavian Property Fund eier porteføljen.
    Ta gjerne kontakt med oss på
    468 44 100 eller servicesenter@dnb.no

  • Søk ledige lokaler