KJØPESENTER – DNB Næringseiendom
Your search results

BY- OG BYDELSUTVIKLING

Våre kjøpesenter er lokalisert på sentrale og strategisk viktige steder i de respektive byer og bydeler. Vi skaper gode og foretrukne møteplasser gjennom en god butikkmiks og et godt serveringstilbud, fine fellesarealer og ved å være opptatt av og involvert i by- og bydelsutviklingen rundt kjøpesentrene våre.

NYSGJERRIG OG FLEKSIBEL

Vi er oppdatert på de siste trendene i markedet, og nysgjerrig på nye konsepter som kan tilføre våre kjøpesentre det lille ekstra. Vi gir rom for nye idéer, og er opptatt av en stadig utvikling av det mangfoldet våre sentre skal tilby. På slik måte oppnår vi fornøyde, handlende kunder og ikke minst fornøyde leietakere som nyter godt av lønnsom drift og forvaltning.

BÆREKRAFT

Bærekraft er sentralt i vårt arbeid. Vi har som klar målsetning at klimavtrykket må reduserers og vi stiller derfor strenge krav til oss selv når det gjelder bærekraft og hvordan vi skal nå våre bærekraftsmål. Vi forventer derfor at våre leietakere også har høye ambisjoner og klare mål innenfor sitt bærekraftsarbeid. Våre bygg er miljøsertifisert, og ved hver minste ombygging eller oppussing stiller vi et sentralt spørsmål: «Hvordan kan vi gjennomføre prosjektet på en bærekraftig og lønnsom måte? Les mer om DNB Næringseiendoms bærekraftstrategi her.

FORVALTNING

DNB Næringseiendom forvalter DNB LIV og DNB Scandinavian Property Fund sine eiendomsporteføljer. Våre 5 kjøpesentre er lokalisert med en god geografisk spredning, hvert av dem på strategisk viktige lokasjoner, og de har en alle en god utvikling målt mot markedet for øvrig.

ER DU PÅ JAKT ETTER LOKALER?
BESØK VÅRE KJØPESENTRE FOR MER INFORMASJON

Galleriet

Galleriet i Bergen

Lillestrøm Torv

Oyrane Torg

Øyrane Torg

Sundt

Trondheim Torg