GRESB 2023 – 5 GREEN STAR – DNB Næringseiendom
Your search results

GRESB 2023 – 5 GREEN STAR

13/10/2023
GRESB 2023, DNB Scandinavian Property opprettholder sin posisjon med “5 green star” og en score på 92 av 100 poeng.

DNB Scandinavian Property opprettholder sin posisjon med “5 green star” og en score på 92 av 100 poeng. Vi er i år nr. 4 i gruppen av 13 deltakere. Scoren er den nest beste scoren gjennom 10 år. Vi er meget godt fornøyde med resultatet.

DNB Næringseiendom som forvalter har et stort fokus på bærekraft og det jobbes målbevisst med energi- og ressursbesparelser gjennom forvaltning av eiendomsporteføljen for DNB Scandinavian Property Fund. Arbeidet er godt forankret i et eget miljøprogram som definerer klare mål for energi- og vannreduksjon, redusert avfallsproduksjon, økt sorteringsgrad og reduksjon av klimagassutslipp. Vår ambisjon er å være blant de fremste i bransjen og deltagelse i GRESB gir oss en solid tredjepartsvurdering av vårt arbeid innenfor bærekraft.

DNB Scandinavian Property har deltatt i GRESB siden 2013. Dette har blitt et viktig verktøy for å prioritere og gjennomføre bærekraftstiltak i forvaltningen.

Årets score viser en liten nedgang fra i fjor. Hovedårsaken til fallet i score fra 95 til 92 poeng, er økt forbruk av vann og energi, noe som var forventet ettersom forbruket under pandemien, spesielt for hotell og kjøpesenter, var lavere enn normalt. Selv om forbruket har gått opp, ligger resultatet for fondseiendommene fortsatt foran snittet på referansegruppen.

Illustrasjon GRESB 2023, DNB Scandinavian Property Fund

Som vi ser av figuren over ligger DNB Scandinavian Property Fund over gjennomsnittet i sammenlignende gruppe av 13 deltakere.

Indeksen er stadig i utvikling med nye fokusområder og det er spesielt gledelig at fondet oppnådde full score på de nye spørsmålene om klimarisiko.

Vi har gjennom en årrekke hatt et høyt fokus på miljøsertifisering av våre eiendommer og opprettholder full score på «Building Certifications». Fondet opprettholder også en meget høy score under «Stakeholders Engagement». Videre ser vi også en positiv utvikling under «Leadership».

www.gresb.com