God utvikling for DNB Scandinavian Property Fund hittil i år – DNB Næringseiendom
Your search results

God utvikling for DNB Scandinavian Property Fund hittil i år

09/07/2021
Investorrapport 2 kvartal 2021

Fondet forvaltes av DNB Næringseiendom og har en diversifisert eiendomsportefølje innenfor segmentene kontor, hotell og kjøpesenter. Les mer om fondet her; DNB Scandinavian Property Fund

Fondets verdijusterte egenkapital pr. 2 kvartal var NOK 10 732,6 mill. Det utgjør en endring på NOK 258,6 mill. (2,4 prosent) hittil i år og NOK 120,2 mill. (1,1 prosent) for kvartalet. For eiendomsporteføljen er direkteavkastningen hittil i år NOK 190,3 mill. (1,8 prosent) og netto verdiendring etter påkostninger NOK 100,2 mill. (0,9 prosent). Eiendomsporteføljens totalavkastning pr. 2 kvartal er dermed NOK 290,5 mill. (2,7 prosent).
Verdiøkningen i andre kvartal og hittil i år, kommer fra kontorsegmentet. Fondets CBD kontoreiendommer i Oslo har positiv utvikling i markedsleier, noe som forventes å fortsette i årene fremover da ledigheten er lav. Hotellsegmentet viser flat utvikling i kvartalet og hittil i år, mens utviklingen er svakt negativ for handelssegmentet. Her forventes imidlertid økt aktivitet i 2. halvår ettersom samfunnet åpner mer opp, og vi opplever også at dialogen knyttet til ledige lokaler har økt.
Næringseiendom står seg fortsatt som en attraktiv aktivaklasse og et betydelig etterspørselsoverskudd ventes å bidra til stabil prime yield i det korte bildet. I det lange bildet mener vi at leieprisvekst som følge av økt økonomisk aktivitet vil bidra til at eiendomsverdiene opprettholdes til tross for en mulig yieldøkning.

Fondets core profil med vekt på kvalitetseiendommer i de sentrale byene i Norge og Sverige mener vi står seg godt i tiden fremover, og gjør fondet til en attraktiv byggekloss i en langsiktig investeringsportefølje.
Som ny leder har jeg opplevd at kvartalsrapporteringen er resultatet av et omfattende teamarbeid, og at fondets investorer får full rapportering første virkedag etter kvartalsskifte er imponerende, sier Catrine Gjedebo fornøyd.
Rapporten for 2. kvartal 2021 er publisert her; Investorrapport 2 kvartal 2021

Spørsmål knyttet til fondet og muligheter for å investere (minimumstegning NOK 5 millioner), kontakt catrine.gjedebo@dnb.no