Fremtidens kontorbruk – DNB Scandinavian Property Fund er godt rigget – DNB Næringseiendom
Your search results

Fremtidens kontorbruk – DNB Scandinavian Property Fund er godt rigget

01/10/2020
krinkelkroken

Covid 19 har på mange måter ført til at trender er blitt forsterket. Det gjelder også leietakeres bruk av kontorlokaler, og en rekke undersøkelser bekrefter at trender som er observert over lang tid, som krav til fleksibilitet i bruk, miljøstandard og utvidet service til leietakere og ansatte, trekkes frem som viktige også fremover. Undersøkelsene har dessuten en del felles trekk som innebærer endringer, herunder;

– mer bruk av hjemmekontor
– utforming av arealer med fokus på free seating vs faste plasser, åpent landskap vs cellekontorer, aktivitetsbaserte plasser og økt behov for møterom for elektroniske møter og kommunikasjon

Noe av dette tilsier redusert behov for arealer, mens annet tilsier økt behov. Det er uklart hva konsekvensene for samlet kontorbruk faktisk blir. Det som synes klart, er at det for eiere av kontorbygg blir avgjørende å gjøre arealene relevante for leietakere og medarbeidere. Fleksibilitet i bruk og utforming av avtaler, lokalisering ved trafikknutepunkter, miljøstandard og tilbud til medarbeidere vil også fremover være avgjørende i konkurransen om leietakerne.
Kontorporteføljen i DNB Scandinavian Property Fund, som utgjør 73 prosent av fondets portefølje, har høy kvalitet og er godt lokalisert i forhold til nåværende og fremtidig behov. Det bidro til en mindre verdiøkning i 3. kvartal som ble motsvart av en tilsvarende nedgang i porteføljen av hotell- og handelseiendommer. Fondet fikk dermed en samlet avkastning på 0,9 prosent i kvartalet og 0,5 prosent hittil i år.

Avkastningskravet i både hotell og handel er økt gjennom 2020, mens foreløpig er avkastningskravet i kontor ikke endret. Den siste tids transaksjoner i kontormarkedet tilsier at prime yield er under press nedover. Det blir spennende å følge utviklingen i markedet fremover.

Her kan du lese investorrapportene for 3. kvartal 2020;
Investorrapport NO
Investorrapport ENG