DNB kjøper Vitaminveien 1 – DNB kjøper Vitaminveien 1 –
Your SØK results

DNB kjøper Vitaminveien 1

29/09/2021
STORO: Vitaminveien 1 er et helsehus/kontorbygg på ca. 20.000 m².

av Vidar Korsberg Dalsbø

DNB Livsforsikring AS kjøper Vitaminveien 1 av Malling & Co Eiendomsfond.

Transaksjonen gjennomføres ved kjøp av 100 % av aksjene i selskapet Vitaminveien 1 AS.

Vitaminveien 1 er et helsehus/kontorbygg på ca. 20.000 m². Eiendommen har svært god beliggenhet, rett ved Storo T-banestasjon. Vitaminveien 1 ble oppført av OBOS Forretningsbygg i 2002, er senere bygget på og har gjennomgått omfattende rehabilitering over perioden 2019 til 2021. Malling & Co Eiendomsfond kjøpte Vitaminveien 1 i 2018 og har i løpet av eierperioden gjort en rekke grep for å sikre at eiendommen fremstår som ett svært attraktivt og moderne bygg. Eiendommen er fullt utleiet til 13 ulike leietakere som bl.a. Sector Alarm, GE Healthcare og Certego. Største leietaker er Volvat Medisinske Senter på en 18 års leieavtale. Volvat Medisinske Senter vil flytte inn i Vitaminveien 1 i starten av neste år.

DNB Livsforsikring AS overtok eierskapet av Vitaminveien 1 med virkning fra 28. september 2021. DNB Næringseiendom vil stå for forvaltningen av eiendommen på vegne av DNB Livsforsikring. Malling & Co Forvaltning vil forvalte eiendommen i en overgangsfase og Malling & Co Eiendomsfond tar ansvar for at rehabiliteringen av Volvat arealene ferdigstilles som planlagt. Partene er enige om ikke å offentliggjøre kjøpesummen.

Transaksjonen har kommet i stand etter initiativ fra DNB Næringsmegling. Wikborg Rein har vært kjøpers juridiske rådgiver. Thommessen har vært selgers juridiske rådgiver.

«Malling & Co Eiendomsfond hadde en klar forretningsplan i forbindelse med kjøpet av eiendommen i 2018. Vitaminveien 1 hadde den gang 6500 m² ledige arealer som nå er leiet ut på lange leiekontrakter. Forretningsplanen er således gjennomført og betydelige verdier er skapt for våre aksjonærer gjennom aktiv utvikling av eiendommen i vår eierperiode, sier Mads Mortensen, Managing Partner i Malling & Co Investment Management.»

«Denne transaksjonen er i tråd med vår strategi, og vi er meget tilfredse med kjøpet av Vitaminveien 1. Lokasjonen er attraktiv og lett tilgjengelig, og vi ser på kontormarkedet i Nydalen/Storo som attraktivt også videre fremover. Gjennom kjøpet av Vitaminveien 1 sikrer vi en god langsiktig avkastning for Livselskapets kunder. Malling & Co Eiendomsfond har gjort en god jobb med å utvikle Vitaminveien 1 til et moderne helsehus/kontorbygg med en rekke attraktive fasiliteter. Vi er svært godt fornøyde med å gjennomføre denne transaksjonen, sier administrerende direktør Gro Boge i DNB Næringseiendom.»

Skip to content