DNB Scandinavian Property Fund leverte en avkastning på 1,5 prosent i 2022 – DNB Næringseiendom
Your search results

DNB Scandinavian Property Fund leverte en avkastning på 1,5 prosent i 2022

02/01/2023
Bildet viser Barcode i Oslo. Artikkel er om DNB Scandinavian Property Fund leverte en avkastning på 1,5 prosent i 2022.

Økte renter og inflasjon har ført til stigende avkastningskrav og verdifall for næringseiendom. Fondets portefølje har opplevd verdifall i tredje og fjerde kvartal, men dette har i stor grad blitt motvirket av høy leieprisvekst. Fondet et ubelånt, og har med sin core investeringsstil klart seg relativt godt i dagens markedsklima. Fondet forvaltes aktivt, og realiserte blant annet en betydelig merverdi i 2022 gjennom salget av Kronprinsensgate 9. Eiendommen ble lagt ut for salg som en utviklingseiendom, hvor potensialet ble tydeliggjort.
Tiden med verdistigning basert på lavere renter og avkastningskrav er over for denne gang og fondets portefølje med høy bærekrafts-score og attraktiv beliggenhet mener vi gir et godt grunnlag for attraktiv avkastning over tid.

Fondets verdijusterte egenkapital pr. 31.12 var NOK 10 462 mill., som utgjør en økning på NOK 177,6 mill. (1,5 prosent) i år og en reduksjon på NOK 141,8 mill. (-1,3 prosent) for kvartalet. For eiendomsporteføljen er direkteavkastningen i år NOK 381,4 mill. (3,7 prosent) og netto verdiendring etter påkostninger – NOK 220,7 mill. (-2,4 prosent). Eiendomsporteføljens totalavkastning i 2022 ble dermed NOK 160,7 mill. (1,3 prosent).

Totalavkastningen for kontorporteføljen, dvs. direkteavkastning og netto verdiendring, er positiv for året med 1,8 prosent. Netto verdiendring ble imidlertid negativ med -1,8 prosent for året. Dette skyldes økte renter og økning av avkastningskrav for kontoreiendommene. Økte kontorleier har imidlertid eliminert store deler av økte avkastningskrav og totalavkastningen for porteføljen viser positiv utvikling.

Fondets hotell har også positiv totalavkastning for året med 9,2 prosent. På tross av svak økning av avkastningskravet i fjerde kvartal, var både direkteavkastningen og verdiendringen positiv for året. Beleggsprosenten har vært høy og bidratt til vekst i RevPAR. Denne utviklingen fortsatte inn i fjerde kvartal.

Ved utgangen av november var omsetningsutviklingen ved fondets kjøpesenter positiv målt mot fjoråret. Det samme gjelder målt mot tilsvarende periode i 2019. Fondets kjøpesentre viser imidlertid negativ totalavkastning for året med – 5,3 prosent. Dette skyldes økte renter og avkastningskrav, der sistnevnte også påvirkes av usikkerhet knyttet til utviklingen i husholdningenes kjøpekraft fremover.

Det arbeides med nye investeringer både i Norge og Sverige da fondet har midler til reinvestering etter tidligere eiendomssalg.

Fondet er klassifisert som et SFDR Artikkel 8 fond som fremmer miljøegenskaper. Bærekrafts arbeidet er godt forankret i den løpende forvaltningen av eiendomsporteføljen og hensyntas ved nye investeringer og prosjekter. Det jobbes aktivt med å redusere energiforbruket, øke sorteringsgraden og redusere vannforbruket hos fondets eiendommer. Sertifisering av byggene har høy prioritet og per 31.12 2022 er hele 10 av 11 bygg BREEAM sertifisert. Fondet oppnådde særdeles gode GRESB resultater i 2022, med en score på hele 95 av 100. DNB Scandinavian Property Fund er dermed markedsleder i sin gruppe av Nord Europeiske forvaltere, noe som viser at bærekraftsarbeidet alltid blir høyt prioritert i forvaltningen.
Kvartalsrapport for fondet; 2022 Q4 investorrapport (dnb.no)