DNB Scandinavian Property Fund leverer en totalavkastning på 1,4 prosent i 1. kvartal 2024 – DNB Næringseiendom
Your search results

DNB Scandinavian Property Fund leverer en totalavkastning på 1,4 prosent i 1. kvartal 2024

02/04/2024
Bilde Hotel C Stockholm Nordic C Hotel Pennfakteren 10

Etter to kvartaler med stigende avkastningskrav, er det i første kvartal 2024 kun mindre bevegelser i eiendommenes avkastningskrav. Porteføljen leverer i sum en positiv verdiendring på 0,2 prosent og en direkteavkastning på 1,1 prosent. Den underliggende kontantstrømmen er god, og den økonomiske ledigheten er på 2,6 prosent.

Kontor er fondets største segment med en andel på 67 prosent. Rent geografisk er den største eksponeringen i Oslo CBD som opplevde det største verdifallet i 2023. Attraktiv beliggenhet, lav ledighet og god underliggende kontantstrøm tilsier en forventet reprising på litt sikt.

Hotell, som er fondets nest største segment med en allokering på 19 prosent, hadde en positiv verdiutvikling i 1. kvartal. Begge hotellene har en beleggsprosent som var høyere enn markedet i 2023. Høyere rompriser bidrar også til en god RevPAR utvikling. Kronekurs og god tilstrømming av både innenlandske og utenlandske gjester gjør at hotellmarkedet holder seg godt og anses som et attraktivt segment fremover.

Fondets to kjøpesentre har redusert ledighet og vi ser at nye tilbud på sentrene genererer omsetningsvekst. Husholdningene har vist seg mer robust enn antatt, og det er forventet økt kjøpekraft i år.

– Fondets arbeid med BREEAM-sertifisering og bærekraft har gitt gode resultater. Alle bygg i porteføljen er BREEAM sertifisert, med unntak av et bygg som er under resertifisering hos BREEAM.  BREEAM er den mest anerkjente miljøsertifiseringen for bygg, og det er viktig både for oss og kundene våre at vi tar et helhetlig samfunnsansvar for våre bygg. Dette arbeidet har i tillegg en positiv kostnadseffekt med at byggene våre har effektive løsninger på drift og vedlikehold fortsetter Gro Boge.

Transaksjonsvolumet i 1. kvartal er det høyeste første kvartalet på lenge, dog preget av noen større transaksjoner. Flere investorundersøkelser den siste tiden viser at flere nå er netto kjøpere, og mye kan tyde på at markedet for næringseiendom snur i 2024, avslutter en optimistisk Gro Boge.

Ytterligere informasjon og Investorrapport 1. kvartal 2024 her: