DNB Scandinavian Property Fund kjøper Krinkelkroken 1 – DNB Næringseiendom
Your search results

DNB Scandinavian Property Fund kjøper Krinkelkroken 1

05/12/2019
Krinkelkroken til pressemelding scaled

DNB Scandinavian Property Fund kjøper eiendommen Krinkelkroken 1 av Nordea Liv Eiendom. Transaksjonen gjennomføres ved kjøp av eiendommen og hjemmelsselskapet Krinkelkroken 1 AS. Krinkelkroken 1 er en av de største kontoreiendommene av nyere dato i Bergen Sentrum, med prime beliggenhet like ved Hotel Norge og den Blå Steinen.

Nordea Liv Eiendom kjøpte Krinkelkroken 1 i 2013 og har etter at Bergens Tidende flyttet ut i 2017 rehabilitert eiendommen. Krinkelkroken 1 fremstår i …dag som et moderne og fleksibelt kontorbygg med tidsriktige handelsarealer på gateplan. Eiendommen består av totalt 8 etasjer, og et totalt areal ca. 10.000 m2. I de øverste kontoretasjene kan leietakerne nyte en fantastisk utsikt over Bergen Sentrum. Eiendommen er fullt utleiet og de største leietakerne er; Nasjonalt Klageorgan for Helsetjenesten, Bane Nor og Sparebank 1 SR Bank.

Avtalen ble signert 29. november 2019. Fysisk overtagelse blir 13. januar 2020. DNB Næringseiendom vil da forvalte eiendommen på vegne av DNB Scandinavian Property Fund. Partene er enige om ikke å offentliggjøre kjøpesummen. WPS Næringsmegling har vært kjøpsrådgiver og Simonsen Vogt Wiig har vært kjøpers juridiske rådgiver. Selger har vært bistått av Malling & Co.

«Det er med litt tungt hjerte vi selger denne flotte eiendommen» sier Investeringsdirektør Nils Arne Gundersen i Nordea Liv Eiendom. «Samtidig følger vi her vår strategi om aktiv forvaltning av eiendomsporteføljen gjennom å selge en ferdigutviklet eiendom. Det har vært en spennende utviklingsprosess siden vi kjøpte, og vi er stolte over resultatet og å ha fått inn så flotte leietakere. Vi er trygge på at både eiendommen og leietakerne blir tatt godt hånd om videre av DNB Næringseiendom.»

«Vi gleder oss til å overta Krinkelkroken 1. Vi har tro på kontormarkedet i Bergen Sentrum og vi har flere eiendommer under forvaltning i området. Nordea Liv Eiendom har gjort en svært god jobb med å utvikle Krinkelkroken 1 til å bli, det som vi vurderer, som ett av de mest attraktive kontorbyggene i Bergen Sentrum. Det er et topp moderne bygg med fasiliteter som kantine, driftet av Søtt & Salt og auditorium med plass til i overkant av 100 personer. Vi er svært godt fornøyd med å gjennomføre denne transaksjonen med Nordea Liv Eiendom, sier Administrerende Direktør Gro Boge i DNB Næringseiendom.»