DNB Scandinavian Property Fund: Flat avkastning i et mer utfordrende marked – DNB Næringseiendom
Your search results

DNB Scandinavian Property Fund: Flat avkastning i et mer utfordrende marked

03/07/2023
Gro Boge

– Fondets eiendommer har klart seg godt i et tøffere marked for næringseiendom.
Vi er godt fornøyde med avkastningen og at porteføljen har vist seg så robust i løpet av første halvår, sier Gro Boge, 
administrerende direktør i DNB Næringseiendom.

Fondet er ubelånt, og porteføljen er i hovedsak investert i kontantstrøms eiendommer med sentral beliggenhet som har stått seg bra i dagens markedsklima. Både fondets hotell og kjøpesenter leverer positiv totalavkastning, mens kontorporteføljen viser svak negativ totalavkastning, hovedsakelig som følge av økt avkastningskrav.  – Det jobbes aktivt med å skape verdier for våre investorer og fondet har i løpet av 1. halvår foretatt to porteføljetilpasninger gjennom kjøp av Hotel C i Stockholm og salg av Sandslihaugen 30 i Bergen, opplyser Boge.

Optimisme for hotellnæringen

Fondet har en hotelleksponering på 16 prosent som samlet har gitt en totalavkastning på 1,7 prosent i 1. halvår.  Hotel C, som er blant fondets største investeringer, har vært en viktig bidragsyter med en verdiendring på 3,2 prosent. Fondets to hotell opplever god utvikling i beleggsprosent og romleie.  Både Smarthotel i Oslo og Hotel C har et belegg i mai på godt over 80 prosent. Utviklingen hittil i år ligger over nivået for 2019.  Begge hotell klarer å ta ut høyere rompriser og viser en positiv utvikling i forhold til RevPAR (omsetning per tilgjengelig rom).

– Hotellene gir en stabil inntekt for fondet med utgangspunkt i en fast KPI justert leie, i tillegg ligger det en oppside i omsetningsleie for Hotel C. Turisttrafikken forventes å være god i tiden fremover gitt at både den svenske og norske kronen er svak, sier Boge.

Hotellene drives av anerkjente selskap med gode konsept rettet mot sine kundesegment. Begge hotellene har god beliggenhet, og gir fondet eksponering både mot «budget»- og «upscale» segmentet innen både fritid og forretningsreiser.

Utfordringer for kontor

Fondet har en kontoreksponering på 69 prosent fordelt på 7 eiendommer.  Av disse ligger 44 prosent i CBD Oslo.  Totalavkastningen for kontorporteføljen er på -0,9 prosent i 1. halvår.

For fondet er det viktig å ha tett dialog med leietakere, tilby attraktive lokaler og ha en høy servicegrad. Det gjennomføres en årlig kundetilfredsundersøkelse rettet mot våre norske kontorleietakere som viser at hele 94 prosent av leietakerne våre ønsker å anbefale oss til andre. Det gir oss en god indikator på at våre leietakere er svært fornøyde med den jobben vi gjør. Totalt svarer 89 prosent at de ønsker å fornye leiekontrakten med oss, sier Boge.

Innenfor segmentet kjøpesenter jobbes det aktivt med å ha en god butikkmiks og en god balanse mellom service relaterte leietakere og butikker. Lillestrøm Torg med beliggenhet i hjertet av Lillestrøm opplever god tilflyt av kunder, godt hjulpet av boligbygging i sentrum.  Det jobbes aktivt med å fylle ledige lokaler i fondets to kjøpesentre og skape en god kjøpsopplevelse for kundene. Totalavkastningen for fondets kjøpesentre endte på 1,7 prosent i 1. halvår. Fondets eksponering i kjøpesenter utgjør 12 prosent.

Fondet har som mål at alle eiendommer skal være sertifisert, og per utgangen av 2022 utgjør andelen BREEAM in Use og BEEEAM NOR sertifiserte bygg hele 94 prosent av markedsverdien i fondet. En eiendom venter på sertifiseringsbevis.  Alle bygg i porteføljen har energisertifikat, og per 2022 har 50 prosent av porteføljen energisertifikat C eller bedre basert på «gross heated area».

Her følger lenker til Investorrapporter på norsk og engelsk:

2023 Q2 DNB SPF investorrapport

2023 Q2 DNB SPF Investorreport