GRESB 2022 - DNB Scandinavian Property Fund er best i klassen! All time high-resultat – DNB Næringseiendom
Your search results

GRESB 2022 – DNB Scandinavian Property Fund er best i klassen! All time high-resultat

19/10/2022
DNB Scandinavian Property Fund er best i klassen

DNB Scandinavian Property Fund har oppnådd en score på hele 95 av 100 og er nr. 1 i fondets referansekategori. Fondet tilhører kategorien «Northern Europe, diversified office/retail – core, som omfatter 18 deltakere. Dette er den beste scoren gjennom 9 år, og vi er særdeles godt fornøyde med resultatet.

I 2019 var vi meget fornøyde med å oppnå en score på 79, i 2020 økte vi til 81. I 2021 oppnådde vi en score på 90 – og vi trodde den gang at vi nå var helt i toppen. At vi i 2022 oppnår en score på 95 er fantastisk. Vi har spurt leder for fondet, Catrine Gjedebo – hva er det som gjør at vi klarer å oppnå en så høy score?
– «Det er en sum av ulike elementer. Det første er at vi har vært med i undersøkelsen helt tilbake fra 2013. Vi har jobbet målbevisst med områdene, og vi har hvert år forbedret oss. Hvis vi sammenligner med resultater for 2021 viser årets resultat en markant forbedring innenfor viktige områder som;
– Datamonitorering & review: vi øker fra 33,3 til 100
– Sertifisering av bygninger: vi øker fra 74,7 til 100
– GHG (klimagassutslipp): vi øker fra 79,1 til 100
– Investorers engasjement: vi øker fra 75 til 97,5

Under vises totalscoren i GRESB innenfor alle områder:

totalscoren i GRESB innenfor alle områder

Noe av forklaringen bak de gode resultatene:

DNB Næringseiendom – som forvalter eiendomsporteføljen til DNB Livsforsikring og DNB Scandinavian Property Fund har gjennom en årrekke hatt et fokus på sertifisering av eiendommer. For hver eiendom som blir sertifisert brukes det utallige timer på å gjennomgå eiendommen. Arbeidet lagres i et flere hundre siders dokument. Vi er helt sikre på at arbeidstimer og kostnader er vel anvendt i det totale bildet.
DNB Næringseiendom har helt fra 90-tallet valgt å engasjere ekstern rådgiver, Entro. Dette mener vi er med på å holde et generelt fokus og ikke minst være sikre på at vi har fokus på de rette områdene.
Det som er nytt fra 2022 er at vi har hatt en 3. parts gjennomgang av datagrunnlag.
Hele forvaltningsorganisasjonen DNB Næringseiendom er meget godt engasjert i bærekraftarbeid. Det er et generelt fokus på sirkulærøkonomi med gjenbruk og ombruk.
Klimarisiko er noe vi kommer til å ha et tydeligere fokus på i årene som kommer. Dette er også noe som GRESB vil ha fokus på fremover.

Rangering

GRESB scorer deltakere innenfor ulike områder. Under følger en oversikt over de områdene som DNB Scandinavian Property Fund scorer best.

DNB Scandinavian Property Fund scorer best.

GRESB, en verdensomspennende (global) benchmark

Overgangen til en bærekraftig verden er en grunnleggende utfordring som vi må møte sammen. DNB Næringseiendom som forvalter har et stort fokus på bærekraft både for DNB Scandinavian Property Fund og for DNB Livsforsikring. DNB Scandinavian Property Fund har valgt å benytte GRESB som et instrument til å måle bærekraft.
DNB Scandinavian Fund har helt siden 2013 deltatt i Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB), en indeks som måler og sammenligner deltakerne i forhold til et bredt spekter av ESG-kriterier. Det var investorer i DNB Scandinavian Property Fund som kom med innspill om at vi burde delta i benchmarken. Vi så at dette var et verktøy som ville hjelpe oss til å bli bedre innenfor bærekraftsområdet og vi er veldig fornøyde med at vi den gang engasjerte oss. Det at vi har deltatt i så mange år gjør også at vi har hatt fokus på de rette og viktigste områdene.
GRESB er en oppdragsdrevet og investorledet organisasjon som leverer handlingsrettede og transparente miljø-, sosial- og styringsdata (ESG) til finansmarkedene. GRESB er en medlemsbasert organisasjon som består av 170 institusjonelle investorer og mer enn 2200 fondsforvaltere.
Det jobbes målbevisst med energi- og ressursbesparelser gjennom forvaltning av eiendomsporteføljen for DNB Scandinavian Property Fund. Arbeidet er forankret i et eget miljøprogram som definerer klare mål for energi- og vannreduksjon, redusert avfall, økt sorteringsgrad og reduksjon i utslipp av klimagasser. Det er en ambisjon om å være blant de fremste i bransjen, og målsettingene har stadig blitt mer ambisiøse. Deltagelse i GRESB gir oss en meget god tredjeparts vurdering av vårt arbeid.

Oppsummert

Vi er meget godt fornøyde med å oppnå en topp-score knyttet til bærekrafts arbeidet vårt. Det at vi er nummer 1 i vår gruppe og helt i toppen blant flere tusen deltakere er et bevis på at vi er på riktig nivå når det gjelder bærekraft. Vi tror at gode resultater har sammenheng med at hele organisasjonen, hver enkelt medarbeider – jobber hver dag – sammen for bærekraft.

DNB Næringseiendom er en fremtidsrettet og inkluderende eiendomsaktør som tar det grønne skiftet på alvor. Vi utvikler og forvalter bærekraftige kontorbygg, kjøpesentre og hoteller i Norge og Sverige. Våre bygg skal gi de beste kundeopplevelsene gjennom god service, smart bruk av teknologi og systematisk miljøarbeid.

DNB Næringseiendom – for mennesker og miljø
www.gresb.com