DNB Scandinavian Property Fund 31.12.19 – DNB Næringseiendom
Your search results

DNB Scandinavian Property Fund 31.12.19

02/01/2020

DNB Scandinavian Property Fund er etablert av DNB for å gi institusjonelle investorer mulighet til å investere i en veldiversifisert og ubelånt næringseiendomsportefølje sammen med DNB Livsforsikring. Fondet forvaltes av DNB Næringseiendom AS som har AIFM (Alternative Investment Fund Manager) konsesjon.

Fondets verdijusterte egenkapital pr. 4. kvartal 2019 var NOK 9 664,5 mill. Les i rapport 31/12-19;  https://www.dnb.no/privat/sparing-og-investering/investeringsprodukter/eiendomsinvesteringer/naeringseiendomsfond.html