DNB Scandinavian Property Fund – 2. kvartal 2024 – DNB Næringseiendom
Your search results

DNB Scandinavian Property Fund – 2. kvartal 2024

01/07/2024
Adm. dir Gro Boge i DNB Næringseiendom

Markedsyieldene holdt seg stabile gjennom andre kvartal og transaksjoner i markedet underbygger en prime yield for kontor på 4,75 prosent. DNB Scandinavian Property Fund leverer en avkastning på 1,5 prosent i andre kvartal, fordelt på 1,1 prosent i direkteavkastning og 0,4 prosent i verdiendring. Avkastningen i første halvår er på 2,9 prosent, noe vi er godt fornøyde med, sier adm. dir Gro Boge i DNB Næringseiendom.

Kontorporteføljen

Porteføljen har en eksponering til kontor på 67 prosent. Hovedeksponeringen ligger i Bjørvika og Oslo sentrum. Tilbudssiden i disse områdene er begrenset, også i årene fremover, og det generelle bildet er en høy andel reforhandlinger. Forventningene til leieprisvekst har økt noe, og ligger i overkant av forventet KPI-utvikling for prime kontor. Det er nylig foretatt en undersøkelse blant fondets kontorleietakere og hele 93 prosent svarer at det er sannsynlig at de vil fortsette leieforholdet. 96 prosent sier at de vil anbefale DNB Næringseiendom som samarbeidspartner til andre.
Det norske kontormarkedet står seg godt relativt til andre byer i Europa og i USA. Kort reisevei, attraktive lokaler og generelt gode arbeidsforhold bidrar positivt. Attraktive kontorer er blitt mer viktig for arbeidstakere og for å øke antall dager på kontoret. Nærheten til offentlig transport og et urbant tilbud er viktige kriterier ved valg av lokasjon. Fondets kontoreiendommer i Norge har attraktive sentrale beliggenheter som underbygger fondets core investeringsprofil. Kontorporteføljen leverer en avkastning på 1,2 prosent hittil i år. Yielden er uforandret for de fleste av eiendommene. Høyere forventet markedsleie bidrar positivt i kvartalet.

Fondets to hotell

Har fortsatt meget gode beleggstall og konkurransedyktig RevPAR. Reisetrafikken er økende med god aktivitet for både norske – og utenlandske turister. Svak kronekurs og et kaldere sommerklima virker positivt på interessen for å feriere i Norden. Internasjonale turister er ikke helt tilbake på pre covid-nivå, men er økende. Segmentet Hotell/annet leverer en sterk avkastning på 9,3 prosent hittil i år.

Lillestrøm Torv og Øyrane Torg

Kjøpesentrene viser en god vekst i omsetning i tråd med markedsbildet. Lillestrøm Torv har den største omsetningsveksten og vi ser at butikktilbudet og den sentrale beliggenheten bidrar positivt. Lillestrøm opplever en befolkningsvekst og det er god tilflyt av nye boliger i sentrum. Øyrane Torg opplever også vekst i omsetningen og har en god posisjon i sitt lokalområde. Høy markedsaktivitet på begge sentrene bidrar positivt til besøksutviklingen. Kjøpesentrene leverer i sum en avkastning på 2,9 prosent hittil i år.

Markedet synes å være enig i at rentetoppen er nådd og at dagens yielder står seg godt. Vi forventer imidlertid at avkastningskravene vil reduseres noe når Norges Banks rentebane når sin bunn. Porteføljen forvaltes aktivt og det foretas en løpende vurdering av potensialet for eiendommene i porteføljen. Som et ubelånt fond med nedskrevne eiendomsverdier og en god løpende kontantstrøm med årlig KPI-justering, er utsiktene fremover attraktive, avslutter Gro Boge.

Fondet publiserte i andre kvartal sin bærekraftsrapport for 2023. Rapporten dokumenterer fondets bærekraftsarbeid og KPIer. Rapporten er tilgjengelig på fondets hjemmeside, 2023 Sustainability Report DNB SPF.

Les investorrapporten her: 2024 Q2 DNB SPF Investorrapport