DNB Scandinavian Property Fund 2. kvartal 2022 – DNB Næringseiendom
Your search results

DNB Scandinavian Property Fund 2. kvartal 2022

04/07/2022
DNB Næringseiendom - Barcode sett fra Sørenga

Fondets verdijusterte egenkapital pr. andre kvartal var NOK 11 317 mill. Det utgjør en økning på NOK 161,0 mill. (1,4 prosent) for kvartalet og NOK 502,5 mill. (4,6 prosent) hittil i år, noe vi som et ubelånt core fond er godt fornøyd med.

Hittil i år er verdiutviklingen for Kontorporteføljen positiv, noe som skyldes leieprisvekst samt salg av Kronprinsens gate 9 i Oslo. Kontorporteføljen utgjør før salget i underkant av 79 prosent av fondet hvor hovedtyngden av eksponeringen er i Bjørvika og i Oslo sentrum.

DNB Næringseiendom har som forvalter et betydelig fokus på å skape merverdi gjennom aktiv forvaltning av porteføljen. Kronprinsensgate 9 har et betydelig utviklingspotensial når nåværende leietaker flytter i 2026. Gitt dagens høye etterspørsel etter denne type eiendom besluttet fondet å markedseksponere Kronprinsensgate 9 bredt og selge hvis prisen ble attraktiv nok.
DNB Næringseiendom er godt fornøyd med salget som skapte en betydelig merverdi for investorene i fondet. DNB Næringseiendom vil fremover jobbe med nye investeringsmuligheter for å reinvestere kapitalen fra salget.

Fondets hotell viser fortsatt positiv verdiutvikling med bakgrunn i høyere beleggsprosent og rompriser.

For fondets to kjøpesentre har omsetningsutviklingen pr. mai 2022 målt mot fjoråret vært meget god. Begge sentrene har nå passert pre Covid-19 nivå pr. mai 2019. Høy inflasjon, drivstoffpriser og stigende renter skaper imidlertid usikkerhet knyttet til forbrukernes kjøpekraft fremover og vi har fått en svak økning i avkastningskravet dette kvartalet. Samlet sett får vi dermeden verdiutvikling for handelssegmentet tilnærmet null.
Fondet jobber aktivt med tiltak for å gjøre porteføljen mer bærekraftig. Sertifisering av eiendommene er en del av dette arbeidet, og pr. i dag er 11 av 12 bygg BREEAM sertifisert.

Les investorrapporten her: Investorrapport 2 kvartal 2022