DNB Livsforsikring selger Strandveien 18 og Vasahuset – DNB Næringseiendom
Your search results

DNB Livsforsikring selger Strandveien 18 og Vasahuset

07/10/2022
DNB Livsforsikring selger Strandveien 18 i Bærum og Vasahuset i Stockholm, til en samlet verdi på ca. NOK 4,1 mrd.

DNB Livsforsikring selger Strandveien 18 og Vasahuset og realiserer med dette betydelige gevinster i et eiendomsmarked preget av usikkerhet

DNB Livsforsikring selger Strandveien 18 i Bærum og Vasahuset i Stockholm, til en samlet verdi på ca. NOK 4,1 mrd.
«Den senere tids renteøkning gir muligheter for aktiv tilpasning av kapitalforvaltningen for livselskaper, og DNB Livsforsikring har benyttet markedssituasjonen til å gjøre rebalanseringer i et urolig marked», sier Anders Skjævestad, adm.direktør i DNB Livsforsikring.

DNB Liv har gjennom årene med lave renter økt eiendomseksponeringen, men det siste året har DNB Liv redusert eiendomseksponeringen med nærmere NOK 5 mrd. Dermed normaliseres andelen eiendomsinvesteringer i porteføljen. «Vi har kontinuerlig fokus på aktiv forvaltning av pensjonskapitalen, og dette er viktige tilpasninger for å levere god, langsiktig avkastning til våre kunder», sier Anders Skjævestad, adm.direktør i DNB Livsforsikring.
Når disse salgsprosessene er gjennomført, sitter DNB Liv igjen med en eiendomsportefølje av svært høy kvalitet i markeder der vi er aktivt til stede med vår forvaltningsorganisasjon.

«Vi vurderer god forvaltning som det viktigste kriteriet for å skape merverdier i tiden fremover. Nå har vi raskt tilpasset oss ny hverdag i et noe mer usikkert marked. Vi følger markedet tett og mener at det kan skapes gode muligheter – også i usikre tider», sier Skjævestad.

Om eiendommene som nå selges:

Strandveien 18
DNB Livsforsikring AS var i sin tid sentral i utviklingen av området på Lysaker og bygget Strandveien 18 som stod ferdig i 1996. Selger har oppgradert eiendommen i takt med at området har blitt stadig mer populært blant leietakere.
«Det har vært en hyggelig reise over mer enn 25 år og det er nesten litt vemodig å gi slipp på en god eiendom. Vi er svært fornøyde med salget, og er trygge på at kjøperen vil sikre en god videre forvaltning av eiendommen» sier Administrerende direktør Gro Boge i DNB Næringseiendom.

Salget av Strandveien 18 med tilhørende garasjeanlegg ble gjennomført 4. oktober. Kjøper er et syndikat tilrettelagt av DNB Markets og avtalt kjøpesum er konfidensiell mellom partene.

Strandveien 18 ligger meget sentralt og attraktivt plassert langs Lysaker brygge. Det er få minutters gangavstand til flytog og offentlig kommunikasjon. Eiendommen er utleid til Santander og Nordea, og utleibart areal er 15.692 kvm. Bygget er opprinnelig tegnet av Arcasa arkitekter. Wikborg Rein og BER har vært selgers rådgiver i transaksjonen og kjøpers rådgivere har vært Advokatfirmaet Selmer, Vaxa Property og KWC.

Vasahuset
DNB Livsforsikring kjøpte Vasahuset i 2001 til en brutto eiendomsverdi på SEK 977 mill.
«Området har gjennomgått en betydelig utvikling over de siste 20 årene og er nå et av de mest attraktive områdene i sentrale Stockholm. Dette reflekteres i Vasahusets verdiutvikling. Vi er svært fornøyde med salget og er trygge på at Folksam vil sikre en god videre forvaltning av Vasahuset,» sier administrerende direktør Gro Boge i DNB Næringseiendom.

Vasahuset (Kortbyrån 19 og Kortbyrån 20) ligger ved Vasagatan/Centralstasjonen i sentrale Stockholm. DNB Livsforsikring har inngått avtale om å selge eiendommen til KPA Pension som er en del av Folksamgruppen. Brutto eiendomsverdi er SEK 3,039 mrd. og overtagelse skjer 1. november. Utleibart areal er i overkant av 21.000 kvm, hvorav 55 prosent er kontor og 30 prosent er hotell. Eiendommen rommer blant annet Hotel Nordic Light som er en del av Nordic Choice Hotels gruppen.

Bygget er opprinnelig tegnet av arkitekten Lars-Erik Lallerstedt og stod ferdig i 1960. I løpet av slutten av 90-tallet ble eiendommen ombygget innvendig.
Vasahuset består i dag av moderne kontorlokaler i Kortbyrån 19 og hotell i Kortbyrån 20. De største leietakerne i Kortbyrån 19 er Tink/VISA, Silver Rail, Kantar Sifo, Pandox og Stiftelsen Industrifonden som står for 57 % av leieverdien. Kortbyrån 20 er 100 prosent utleiet til hotellet Nordic Light, som er en del av Nordic Choice Hotels-gruppen.

Pangea Property Partners har vært selgers rådgiver i transaksjonen. Juridiske rådgivere har vært hhv. Cederquist for selger og Brick for kjøper.

DNB Livsforsikring selger Strandveien 18 i Bærum og Vasahuset i Stockholm

Vasahuset i Stockholm