DNB Livsforsikring selger Leif Tronstads plass 1-7 i Sandvika til Bane NOR Eiendom – DNB Næringseiendom
Your search results

DNB Livsforsikring selger Leif Tronstads plass 1-7 i Sandvika til Bane NOR Eiendom

17/08/2023

Transaksjonen gjennomføres ved salg av 100 prosent av aksjene i Sandvika Torg AS og Sandvika Torg Hjemmel AS. Kjøpesummen er fastsatt til i underkant av 600 mill.  Overtakelse blir 1. september 2023.

DNB Livsforsikring kjøpte eiendommene på Leif Tronstads plass i Sandvika i 1999. DNB Næringseiendom har på vegne av DNB Livsforsikring forvaltet og videreutviklet eiendommen siden den gang. Eiendommene består av kontorer, handel og parkering. Arealet samlet for kontor og handel er på ca 13 600 kvm. I tillegg er det nærmere 440 parkeringsplasser.  Eiendommen ligger sentralt passert ved knutepunktet Sandvika Stasjon, med kun 10 min med tog til Oslo S.

DNB Livsforsikring inngikk i 2019 en avtale med rett for Viken Fylkeskommune til å bygge nytt hovedkontor for Viken på Leif Tronstads plass 7. Etter at Viken sa fra seg sin rett til dette prosjekt, fant DNB Livsforsikring det naturlig å la andre følge opp en utvikling og modernisering av området.  Etter eksponering av eiendommen i markedet, ble Bane NOR Eiendom valgt som en naturlig kjøper.

Bane NOR Eiendom;

Utviklingsdirektør Morten Austestad i Bane NOR Eiendom forklarer: –Vi kjøpte denne eiendommen for å skape et bedre knutepunkt og gjøre Sandvika klar for fremtidens jernbane. Å eie tomter så tett på sporet er viktig for oss, både som eiendomsutvikler, men også som støttespiller for jernbanen.

Per i dag har vi ikke konkrete planer for eiendommen, som har en god kontantstrøm. Vi ønsker å skape gode områder ved stasjonen, og er åpne for ulike arealformål som understøtter knutepunktet som for eksempel hotell, bolig eller kontorer. Det vil også være naturlig å vurdere utvidelse av jernbanestasjonen (antall spor) og bussterminalen i et lengre perspektiv.

Adm. dir. Gro Boge i DNB Næringseiendom uttaler om salget;

«Leif Tronstads plass er en av de siste knutepunkter i Oslo-området som ikke er ferdig utviklet, og det har vært spennende å jobbe med eiendommen og reguleringen av området.  Utviklingen vil, etter at Viken Fylkeskommune blir oppløst, bli mer langsiktig enn det DNB Livsforsikrings strategi tilsier. Vi er stolte og glade over å kunne overlate en sentral eiendom med gode leietakere til Bane NOR Eiendom. Vi er fornøyde med salget, og er trygge på at kjøperen vil sikre en god videre utvikling og forvaltning av eiendommen».

Meglere i transaksjonen har vært Newsec i samarbeid med Hadrian Eiendom. Juridisk rådgiver for DNB Livsforsikring har vært Advokatfirma Schjødt, og for Bane NOR Eiendom Advokatfirma Thommessen.