PRESSEMELDING; 231114 - DNB forlenger leieavtale – DNB Næringseiendom
Your search results

PRESSEMELDING; 231114 – DNB forlenger leieavtale

14/11/2023
Foto av Midtbygget i Bjørvika, Dronning Eufemias gate 30 i Oslo

DNB Næringseiendom har, på vegne av DNB Livsforsikring AS, inngått avtale med DNB Bank ASA om forlengelse av leieavtalen for «Midtbygget» i Bjørvika», Dronning Eufemias gate 30 i Oslo. Leiearealet er 49.200 kvm og avtalen er forlenget til 30.06.2037.

Partene er enige om at utleier skal gjennomføre bygningsmessige tilpasninger og oppgraderinger av lokalene i forbindelse med forlengelsen. Tiltakene er overordnet delt inn i Leietakertilpasninger og ENØK-tiltak. Arbeidene skal, så langt mulig, gjennomføres i løpet av 2024.

1. Leietakertilpasninger

Leietakertilpasningene skal i hovedsak utføres i arealer som betjener fellesfunksjoner, herunder Børsbar, Bankboks, Store Auditorium og stillerom/møterom dvs. i hovedsak lokaler og rom hvor brukerne skal samhandle via fysisk og/eller elektronisk kommunikasjon. Det er videre planlagt en del tiltak for å bedre akustikk i lokalene, samt noe på design.

2. Tiltak knyttet til energibruk og energireduksjon (ENØK strakstiltak)

Det er en felles målsetning å få redusert energibruken i bygget sett i forhold til historisk forbruk. Det er derfor enighet om at det skal gjennomføres en rekke ENØK tiltak på eiendommen. Disse tiltak vil bidra blant annet til bedre styring og kontroll med energibruken og redusert CO2 utslipp. Det vil utarbeides klimagassregnskap for de respektive tiltakene iht. NS 3720 – hvor dette kreves.

Det er ikke ofte en leiekontrakt på nesten 50 000 kvm skal fornyes. Det har vært mange gode diskusjoner og samtaler for å få til dette. Et særdeles dyktig team har bidratt sterkt fra DNB Næringseiendom. Tusen takk til: Kristoffer Gytre, Eivind Bengtson, Hans Ullerlien, Thomas Blomberg Langli, Anders Aagenæs og Ole Chr. Knudsen.