Bærekraft står høyt på agendaen – DNB Næringseiendom
Your search results

Bærekraft står høyt på agendaen

21/11/2019
Redaksjonell NY annonse oktober

Vi har gjennom mange år arbeidet systematisk med å redusere CO2 avtrykket fra vår virksomhet. Den senere tid har vi hatt fokus på å få til «ekte sirkulærøkonomi» gjennom å gjenbruke bygningsmaterialer. Her er det en rekke utfordringer som må løses sammen med bransjen og det offentlige. Regelverket hindrer i dag i noen grad gjenbruk av bygningsmaterialer.
Men innenfor egen eiendomsportefølje og med materialer vi kjenner kvaliteten av, kan vi få dette til. Vi gjennomfører nå vårt første store gjenbruksprosjekt der vi flytter bygningskomponenter som vegger, ventilasjon m.m. fra Aker Brygge til Lillestrøm Torv. Bygningsmaterialer som ellers ville blitt avfall går fra å være advokatkontor til flott nytt kontor for BUF etat. Et viktig første steg på veien mot sirkulærøkonomi.

Vi gjør boss til business og bidrar til at verden blir et bedre sted!

Vedlagt artikkel fra Bygg 21.
https://issuu.com/markedsmedia/docs/bygg21_2019_webmagasin