Bærekraft rapport 2022 for DNB Scandinavian Property Fund og DNB Livsforsikring – DNB Næringseiendom
Your search results

Bærekraft rapport 2022 for DNB Scandinavian Property Fund og DNB Livsforsikring

04/05/2023
Bærekraft rapport 2022 for DNB Scandinavian Property Fund og DNB Livsforsikring

DNB Næringseiendom (DNB NE) har som eiendomsforvalter et betydelig ansvar for at arbeidet knyttet til forvaltning av næringseiendom gjennomføres bærekraftig og i henhold til lover og forskrifter.

Eiendomssektoren er en stor forbruker av energi og står for nesten 40 prosent av det globale energiforbruket og 36 prosent av energirelatert Co2-itslipp. Derfor er avkarbonisering av eiendomssektoren avgjørende for klimaet og planeten vår.

DNB NE har utviklet bærekraftrapporter både for DNB Scandinavian Property Fund (engelsk) og DNB Livsforsikring. Rapportene har som mål å gi investorer og andre interessenter et klart bilde av bærekraftarbeidet i DNB NE. For å sikre at arbeidet med bærekraft og ESG er tilstrekkelig, benyttes globale anerkjente verktøy for måling og rapportering. Les gjerne mer i årsrapporter for bærekraft.

2022 Sustainability Report DNB SPF

Bærekraft rapport 2022 DNB Livsforsikring