Avkastning i 1. kvartal på 3,1 prosent – DNB Næringseiendom
Your search results

Avkastning i 1. kvartal på 3,1 prosent

01/04/2022
bilde fra Barcode i Oslo

DNB SCANDINAVIAN PROPERTY FUND – LEVERTE EN AVKASTNING I 1. KVARTAL PÅ 3,1 PROSENT

Det er positiv verdiutvikling for alle eiendomssegmentene i kvartalet.
·For kontorsegmentet skyldes verdiøkningen realprisvekst for leienivåene. Ikke minst har CBD Bjørvika hatt en sterk økning i markedsleiene. Stigende swaprenter siste kvartal har ikke resultert i høyere avkastningskrav for fondets eiendommer. Det mener vi primært skyldes forventning til høyere leiepriser fremover. Vi forventer at lav nybygging i sentrumsnære områder, sysselsettingsvekst og god BNP-vekst vil fortsette å presse leieprisene oppover.

·Fondets hotell viser positiv verdiutvikling med bakgrunn i en normalisering av markedssituasjonen etter Covid-19. Det gir noe lavere avkastningskrav i kvartalet og forventning til ytterligere bedring i beleggsprosent fremover.

·Fondets to kjøpesenter har hatt positiv utvikling i antall besøkende og omsetning pr. februar 2022 målt mot fjoråret.

Krigen i Ukrainia skaper usikkerhet i markedet, samtidig forventes det en sterk økning i BNP i Norge, både i år og neste år, samt økt sysselsetting og høy lønnsvekst. Likeså ventes økt kontoretterspørsel blant annet pga lav nybygging. Det ventes også stigende realleier, spesielt i sentrumsområder. Fondet har en sentrumsbeliggende «core» kontorportefølje som vi mener er spesielt attraktivt i et slikt scenario. Et hotellmarked i Oslo med vekst i beleggsprosenter og en fysisk detaljhandel med sterk vekst i omsetning, likeså.

Kvartalsrapport 1. kvartal 2022: 2022 Q1 Investorrapport