ASPLAN VIAK har inngått leiekontrakt for Markeveien 1 i Bergen Sentrum – DNB Næringseiendom
Your search results

ASPLAN VIAK har inngått leiekontrakt for Markeveien 1 i Bergen Sentrum

02/07/2021
Markeveien i Bergen

PRESSEMELDING, 01.07.21

DNB Livsforsikring satser på sentrum og gjennomfører omfattende rehabilitering av Markeveien 1B. Bygget – som er ett av få bygg som overlevde bybrannen i 1916 – vil etter rehabilitering fremstå som et teknologisk avansert, lavenergi bygg samtidig som det elegante historiske inntrykket løftes frem.
Asplan Viak har inngått leiekontrakt på 3 av de ledige etasjene i bygget, totalt 2.955 kvm og det er nå kun et mindre ledig areal på ca. 300 kvm ledig i bygget. Vi er svært fornøyde med Asplan Viak som leietaker hos oss, og ser frem til et godt samarbeid i årene som kommer, sier en fornøyd adm.dir. Gro K. Boge.
Eiendommen står klar for Aspan Viak sine ca. 140 medarbeidere i juni 2022.

Hvorfor valgte Asplan Viak Markeveien 1?

-Etter å ha blitt presentert for potensialet ved Markeveien 1 og DNBs ambisjoner for bygget, ble vi overrasket over hvor godt dette matchet våre behov og det utpekte seg raskt som veldig aktuelt. At vi her også kunne få muligheten til å prosjektere våre egne lokaler og sette vårt preg på transformasjon av en av byens flotteste sentrumseiendommer var selvsagt et ekstra pluss for oss.

-Vi har en strategi der våre kontorer skal brukes som et strategisk virkemiddel. Kontorene spiller en viktig rolle for medarbeidere og fellesskap, samt at det er et virkemiddel for å nå våre bærekraftsmål, markedet og partnerskap. Jeg mener at Markeveien 1 vil gjøre nettopp dette, sier regionleder i Asplan Viak, Brede Eriksen.

En eiendom med historie

Markeveien 1B, som har huset Telekompani-medarbeider på 1900 tallet, som har vært leid ut til både Telenor, forsikringsselskap, banker reisebyrå og it–selskaper. De opprinnelige dørene er restaurert og satt tilbake på plass. De store, flotte fasadevinduene gjør at eiendommen får tilbake sitt opprinnelige uttrykk. Oppgradering gjør at bygget får en mer åpne og fleksible løsninger, samt at det tilføres nye arealer gjennom endret bruk. Etter ombygging vil lokalene fremstå som tidsmessige og moderne kontorlokaler tilpasset dagens bruk.

En topp moderne eiendom

Alle tekniske anlegg oppgraderes og ventilasjon vil bli styrt med sensorteknologi, noe som vil sørge for god inneklimakvalitet. Nyutviklede lysstyringssystemer og skybasert SD anlegg gjør at både adgang, møterom etc. styres vie app og QR koder.
Det er lagt stor vekt på lysinnslipp i kontorlokalene gjennom større vinduer og åpne flater, samt at man på gateplan har åpnet opp med store vinduer. Fasaden er nyrenovert med elementer av tilbakeføring. Fasadebelysningen er av internasjonal standard. Bygget skal også løftes til BREEAM Very Good standard med energi klasse B. Eiendommens energimerke blir således forbedret med 2-3 karakterer – sier prosjektleder Eivind Bengtson og Markedssjef Lars Petter Selheim fornøyd. Et 1913 bygg blir altså et lavenergibygg.
DNB Næringseiendom forvalter ca. 110.000 kvm eiendom i Bergen Sentrum. Vi ser at interessen for de gode, moderne sentrumslokalene er stor, og vi har f.eks. noen ledige etasjer i Strandgaten 4. Også denne eiendommen er rehabilitert, og toppetasjen har en fantastisk terrasse med meget godt lysinnslipp. Lokalene passer for bedrifter som trenger rundt 400 kvm pr. etasje.

Kontaktperson i DNB Næringseiendom:
Adm. dir Gro Boge, tlf. 918 95 551
Epost: gro.boge@dnb.no

Kontaktperson i Asplan Viak:
Regionsleder Brede Eriksen, tlf. 994 95 996
Epost; Brede.Eriksen@asplanviak.no