Årets kjøpesenter 2022 – DNB Næringseiendom
Your search results

Årets kjøpesenter 2022

23/03/2023

Foto inne i Galleriet i Bergen. Viser glasstakTorsdag 16.mars ble Galleriet i Bergen kåret til Årets kjøpesenter 2022 – den gjeveste prisen på den årlige kjøpesenterkonferansen. Konkurransen har aldri vært jevnere, men etter grundige vurderinger kom juryen frem til en enstemmig konklusjon og kåret Galleriet Kjøpesenter som vinner.

Kriterier for Årets Kjøpesenter:

1. Markedsføring, markedsaktiviteter, internmarkedsføring og markedstilpasning
2. Organisering, internkontroll, egen drift
3. Butikkmiks, utvikling av nye konsepter, utvikling av senteret
4. Økonomisk status og utvikling, nøkkeltall
5. Arkitektur, arealutnyttelse, tilgjengelighet, fasader
6. Miljøbevissthet, energi, avfall, internt/eksternt

Juryens begrunnelse;

Galleriet Kjøpesenter har vært gjennom en omfattende oppgradering av en kompleks bygningsmasse, og har gjennom denne prosessen skapt sin egen tydelige profil. Fra tak til gulv er det kvalitet, og belysningen imponerer. Nye og unike konsepter, sammen med kjente og etablerte aktører, bidrar til en god butikkmiks.

Med et jordnært forhold til sitt nedslagsfelt løftes arkitekturen frem som en integrert del av markedsføringen. Eiendommen brukes aktivt som kanal for sanselige opplevelser, aktiviteter og kampanjer. Målgruppen er tydelig definert, og kommunikasjonen tydelig rettet mot disse.

Senterets drift overbeviser med energieffektivitet og bærekraft. Det vises solid sosialt engasjement gjennom praktisk integreringsarbeid. Der fysiske rammer setter naturlige begrensninger er det gjennom tematisering tilrettelagt for trivsel i hverdagen for de ansatte.

Galleriet tenker helhetlig og langsiktig. Den imponerende forvandlingen fremstår som et resultat av iherdig innsats, et boblende engasjement og en sterk tro på eget produkt.

Galleriet Kjøpesenter

Senterleder Hågen Solheim er svært stolt over at Galleriet vant prisen, i sterk konkurranse

Galleriet i Bergen sett fra innsiden. Viser butikker og rulletrappmed blant annet Lagunen Kjøpesenter. Galleriet eies av DNB Livsforsikring og driftes av DNB Næringseiendom. Kjøpesenteret har ca 70 butikker og spisesteder fordelt over hele syv etasjer.

Vinduene med eikespiler som ble reetablert ut mot Torgalmenningen kostet kr 130.000 pr stk. Mer lys inn øker trivselen til butikkansatte og kunder. Foto: Nils Vanebo

Foto fra Galleriet i Bergen som viser de nye vinduene med eikespiler.

Vinduene med eikespiler som ble reetablert ut mot Torgalmenningen kostet kr 130.000 pr stk. Mer lys inn øker trivselen til butikkansatte og kunder. Foto: Nils Vanebo

– Med DNB Livsforsikring som eier tenker vi helhetlig og langsiktig. Gjennom innsikts- og kundeanalyser fant vi områder hvor vi klart hadde forbedringspotensiale. I hovedsak gjaldt det atmosfæren, fremkommeligheten og butikkmiksen. Her kunne vi bli bedre, erkjenner Hågen Solheim. Tiltak ble iverksatt og betydelige investeringer gjort. Et stort ombyggingsprosjekt ble gjennomført før pandemien. Senteret fikk en lunere atmosfære med mørkere farger og mer treverk.

Bedre butikkmiks og møteplasser

Foto viser takvinduene på Galleriet som styres automatisk.

Takvinduene på Galleriet styres automatisk. Foto: N. Vanebo

– I tillegg ble lokaler delt opp slik at det ble flere butikker. Det ga oss en bedre butikkmiks. Senteret har oppnådd en fin blanding av lokale drivere og nasjonale kjeder. Videre bygget de et restauranthjørne ved hovedinngangen fra Torgalmenningen som har blitt meget godt mottatt. Møteplasser er blitt mer populært etter pandemien.
– Vi har gjort mye riktig. Det så vi i fjor. Da kom folk tilbake til sentrum, heldigvis. Og veldig bra da det var sentrumsbutikker og sentre som led mest under pandemien, sier senterlederen.

I et krevende konkurransebilde, og med lokale utfordringer, har senteret oppnådd solide økonomiske resultater. I 2022 fikk Galleriet 24 prosent vekst i trafikken og 18,5 prosent vekst i omsetningen. Omsetningen passerte én milliard NOK for første gang.

– Vi ligger nå også høyere enn i 2019, og hadde en økning på hele 151 millioner NOK i 2022 fra det siste normalåret før pandemien, påpeker Solheim. Galleriet har funnet ut at 51 prosent av deres kunder bor eller jobber i sentrum. De bruker blant annet geolokalisering i markedsføringen, og budskap rettes til folk når de befinner seg i sentrum.

Pilotprosjektet nettverk for bærekraftig handel

Siden høsten 2021 har Galleriet deltatt i pilotprosjektet «Nettverk for bærekraftig handel» – som bygger på erkjennelsen av at også kjøpesentre står foran en stor utfordring når det gjelder bærekraft.

Formålet med prosjektet er å bygge kunnskap og lære av hverandre. Ni kjeder med butikker på Galleriet har vært med i prosjektet. Fra hver butikk har tillitsvalgt og butikksjef deltatt.

Fra en av de fire samlingene i pilotprosjektet «Nettverk for bærekraftig handel». Kunnskap bygges og erfaringer deles. Både internt på senteret og mellom kjøpesentre.

Foto viser en av de fire samlingene i pilotprosjektet «Nettverk for bærekraftig handel»

Fra en av de fire samlingene i pilotprosjektet «Nettverk for bærekraftig handel». Kunnskap bygges og erfaringer deles.
Både internt på senteret og mellom kjøpesentre.

Det ble arrangert fire bærekraftsamlinger med fokus på energibruk, avfallshåndtering og sirkulærøkonomi. Temaer har vært:
– egen drift, energi og avfall
– leverandører og vareutvalg
– innkjøp og sortiment
– sirkulærøkonomi og miljømerkede produkter

Den opparbeidede kunnskapen samles i en sluttrapport som skal offentliggjøres. Forvalter, DNB Næringseiendom har kunngjort at de vil sørge for at kunnskapen kommer også deres øvrige seks sentre til gode.

– Ute i bydelene er det hard konkurranse fra bydelssentrene som Bergen har mange av. Det har vi tatt hensyn til når vi prioriterer markedsføringen vår, sier Solheim.

Foto viser "Landets kuleste avfallsrom" på Galleriet i Bergen

Prosjektet fikk fyldig medieomtale så vel nasjonalt som internasjonalt. Nils Vanebo

Bærekraft i en årrekke

På Kjøpesenterkonferansen fjor – avholdt i Bergen – var Galleriet finalist for Bærekraftprisen. Senteret har gjennom en årrekke jobbet aktivt med bærekrafttiltak.

Allerede i 2011 lanserte Galleriet prosjektet Subwaste. Med det var de tidlig ute i den norske kjøpesenterbransjen. «Landets kuleste avfallsrom» ble det kalt. Galleriet har mottatt en rekke priser for Subwaste – også internasjonalt.