Årets eksterne ISO 14001 revisjon er vel gjennomført – DNB Næringseiendom
Your search results

Årets eksterne ISO 14001 revisjon er vel gjennomført

12/12/2023
Gruppebilde av ansatte i DNB Næringseiendom.

Vi har nylig gjennomgått revisjon av vårt miljøstyringssystem ISO 14001, med DNV som ekstern revisor. Hvert år velges ut et hovedfokus-område. Vi er en betydelig innkjøper og det var derfor naturlig at Innkjøp ble valgt ut som fokusområde.

Årets revisjon ble gjennomført med befaring på Lillestrøm Torv, Galleriet, Krinkelkroken 1 og Vitaminveien 1.

Det er svært gledelig å oppnå en «god firer» (av fem mulige poeng). En score på 5 gis nesten aldri ifølge revisor. Vi får gode tilbakemeldinger fra revisor som gir oss skryt for sterkt engasjement, god kompetanse innen ytre miljø og god praktisk gjennomførings evne.

DNB NE blir revidert på måloppnåelse innenfor miljøaspekter som energi, avfall, forurensning og CO2 utslipp. Det er dessuten viktig å være i samsvar med gjeldende regelverk, myndighetskrav og øvrige krav fra våre interessenter.

Svært gledelig å oppleve at det ikke ble funnet noen avvik. Revisor påpeker 12 forbedringspunkter/observasjoner innenfor områder vi kan forbedre oss på. Kontinuerlig forbedring bidrar til å fremme endringer i rutineverk, dokumentasjon og samsvar med lover og regler.

ISO 14001 er en internasjonal standard som angir metode for miljøstyring og sikrer en systematisk tilnærming til miljøarbeidet. DNB NE ble ISO14001 sertifisert for første gang i 2015.

Revisjonsteamet Katrine T, Øivind og Erlend» sier mange takk for strålende innsats i forkant av og under revisjonen.
Det mange interne som bidrar både gjennom hele året og ikke minst gjennom forberedelse og gjennomføring av selve revisjonen. Sterk involvering har bidratt til at vi klart å oppnå et meget godt resultat.

Sertifikatet har en gyldighet på 3 år og nytt sertifikat vil gjelde fra mars 2024.

Søppelrommet på Lillestrøm Torv

Søppelrommet på Lillestrøm Torv